Latest topics
» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (262)
by Nguyễn Thành Sáng Today at 11:58 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (261)
by Nguyễn Thành Sáng Today at 11:55 am

» THƠ CHỌC GHẸO
by lehong Yesterday at 10:11 pm

» THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ
by lehong Yesterday at 10:07 pm

» LEHONG & THI HỮU
by lehong Yesterday at 9:44 pm

» THƠ LÊ HỒNG
by lehong Yesterday at 9:36 pm

» Để Biết Giờ Đây…
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 7:39 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (260)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:39 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (259)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:36 am

» Đêm Vắng Nhớ Em
by Nguyễn Thành Sáng Sat Sep 22, 2018 12:55 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (258)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Sep 22, 2018 12:36 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (257)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Sep 22, 2018 12:32 pm

» Mua Thu Buon Te Tai , ChinhNguyen/H.N.T.
by ChinhNguyen/H.N.T. Sat Sep 22, 2018 9:55 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (256)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Sep 21, 2018 11:05 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (255)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Sep 21, 2018 11:03 am

» Vũ khúc thời gian
by Hoàng Liên Sơn Thu Sep 20, 2018 9:59 pm

» Cám Ơn Tình Xưa
by Nguyễn Thành Sáng Thu Sep 20, 2018 9:56 pm

» Thi Sĩ Và Gió
by Nguyễn Thành Sáng Thu Sep 20, 2018 9:54 pm

» Gió Và Thi Sĩ
by Nguyễn Thành Sáng Thu Sep 20, 2018 9:51 pm

» Trăn Trở Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Thu Sep 20, 2018 9:49 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (254)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Sep 20, 2018 3:24 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (253)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Sep 20, 2018 3:21 pm

» Thu sau muon
by ChinhNguyen/H.N.T. Wed Sep 19, 2018 8:30 pm

» LÊ SƯƠNG SƯƠNG & LÊ HỒNG
by lehong Wed Sep 19, 2018 7:13 pm

» Lái Thuyền Ngang
by Nguyễn Thành Sáng Wed Sep 19, 2018 1:42 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (252)
by Nguyễn Thành Sáng Wed Sep 19, 2018 11:33 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (251)
by Nguyễn Thành Sáng Wed Sep 19, 2018 11:28 am

» Nhìn Ảnh Chạnh Lòng
by Nguyễn Thành Sáng Tue Sep 18, 2018 2:08 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (250)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Sep 18, 2018 10:54 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (249)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Sep 18, 2018 10:51 am

» Niềm Day Dứt
by Nguyễn Thành Sáng Mon Sep 17, 2018 11:14 pm

» Thôi Rồi Tiếng Hẹn!
by Nguyễn Thành Sáng Mon Sep 17, 2018 11:13 pm

» Cánh Mộng Thuyền Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Mon Sep 17, 2018 11:11 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (248)
by Nguyễn Thành Sáng Mon Sep 17, 2018 11:50 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (247)
by Nguyễn Thành Sáng Mon Sep 17, 2018 11:47 am

» Thu Di
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Sep 16, 2018 10:33 pm

» Đốt lò hương xưa (thơ 4 câu -dp)
by dangphuong Sun Sep 16, 2018 9:14 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (246)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Sep 16, 2018 11:23 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (245)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Sep 16, 2018 11:20 am

» Em Với Tôi
by Nguyễn Thành Sáng Sat Sep 15, 2018 6:37 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (244)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Sep 15, 2018 11:37 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (243)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Sep 15, 2018 11:33 am

» Mãi Trọn Chữ Yêu
by Nguyễn Thành Sáng Fri Sep 14, 2018 11:40 pm

» Bây Giờ Tháng Sáu
by Nguyễn Thành Sáng Fri Sep 14, 2018 11:38 pm

» Bóng Thời Gian
by Nguyễn Thành Sáng Fri Sep 14, 2018 11:36 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (242)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Sep 14, 2018 9:19 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (241)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Sep 14, 2018 9:16 am

» Tơ Vương Từ Nẻo Vắng…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Sep 13, 2018 10:30 pm

» CHEO CANG NGONG
by dangphuong Thu Sep 13, 2018 7:55 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (240)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Sep 13, 2018 1:45 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (239)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Sep 13, 2018 1:29 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (238)
by Nguyễn Thành Sáng Wed Sep 12, 2018 11:09 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (237)
by Nguyễn Thành Sáng Wed Sep 12, 2018 11:06 am

» Ngậm ngùi (thơ 4 câu -dp)
by dangphuong Tue Sep 11, 2018 6:39 pm

» Đọc Cánh Thơ Buồn
by Nguyễn Thành Sáng Tue Sep 11, 2018 2:05 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (236)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Sep 11, 2018 9:58 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (235)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Sep 11, 2018 9:55 am

» Canh Khuya Nhỏ Giọt
by Nguyễn Thành Sáng Mon Sep 10, 2018 1:34 pm

» Ngọn Lửa Tình
by Nguyễn Thành Sáng Mon Sep 10, 2018 1:33 pm

» Tôi Phải Xa Em
by Nguyễn Thành Sáng Mon Sep 10, 2018 1:31 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (234)
by Nguyễn Thành Sáng Mon Sep 10, 2018 12:03 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (233)
by Nguyễn Thành Sáng Mon Sep 10, 2018 12:00 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (232)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Sep 09, 2018 11:14 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (231)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Sep 09, 2018 11:11 am

» Thăm Lại Vườn Em
by Nguyễn Thành Sáng Sat Sep 08, 2018 5:54 pm

» Thao Thức Tự Tình
by Nguyễn Thành Sáng Sat Sep 08, 2018 5:52 pm

» Thao Thức Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Sat Sep 08, 2018 5:50 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (230)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Sep 08, 2018 1:03 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (229)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Sep 08, 2018 1:01 pm

» Goc Tho Rieng CN-HNT < > hoingo
by ChinhNguyen/H.N.T. Sat Sep 08, 2018 1:40 am

Cảnh Xuân 3 ( Bến Xuân ) Thuận Nghịch Độc

Go down

Cảnh Xuân 3 ( Bến Xuân ) Thuận Nghịch Độc

Bài gửi by xuân bình on Fri Dec 03, 2010 4:55 pm

Cảnh xuân 3
(Bến xuân)
Thuận nghịch độc

I
Trời trong sắc bích nước làu làu
Trước bến xuân hoa lộng (đậm) thắm màu
Lơi nhặt tiếng ca người cuống lưới
Ngắn dài lời vịnh kẻ buông câu
Khơi ngoài sóng dợn mòi ngon bổ
Vũng lộng neo Thuyền dạ gắng sâu
Nơi chỗ khắp phong xuân trải gió
Chơi vui mặt thích khách về sau

Đọc nghịch
II
Sau về khách thích mặt vui chơi
Gió trải xuân phong khắp chỗ nơi
Sâu gắng dạ Thuyền neo lộng vũng
Bỗ ngon mòi dợn sóng ngoài khơi
Câu buông kẻ vịnh lời dài ngắn
Lưới cuống người ca tiếng nhặt lơi
Màu thắm lộng (đậm) hoa xuân bến trước
Làu làu nước bích sắc trong trời

Cách đọc 3
Bỏ 2 từ đầu ở mỗi câu
Đọc thuận

Sắc bích nước làu làu
Xuân hoa lộng thắm màu
Tiếng ca người cuống lưới
Lời vịnh kẻ buông câu
Sóng dợn mòi ngon bổ
Neo thuyền dạ gắng sâu
Khắp phong xuân trải gió
Mặt thích khách về sau

Cách đọc 4
Bỏ 2 từ cuối ở mỗi câu
Đọc nghịch

Khách thích mặt vui chơi
Xuân phong khắp chỗ nơi
Dạ Thuyền neo lộng vũng
Mòi dợn sóng ngoài khơi
Kẻ vịnh lời dài ngắn
Người ca tiếng nhặt lơi
Lộng hoa xuân bến trước
Nước bích sắc trong trời

Cách đọc 5
Bỏ 3 từ cuối ở mỗi câu
đọc thuận

Trời trong sắc bích
Trước bên xuân hoa
Lơi nhạc tiếng ca
Ngắn dài lời vịnh
Khơi ngoài sóng dợn
Vũng lộng neo Thuyền
Nơi chỗ khắp phong
Chơi vui mặt thích

Cách đọc 6
Bỏ 3 từ đầu ở mỗi câu
Đọc nghịch

Sau về khách thích
Gió trải xuân phong
Sâu gắng dạ Thuyền
Bỗ ngon mòi dợn
Câu buông kẻ vịnh
Lưới cuống người ca
Màu thắm lộng hoa
Làu làu nước bích

Cách đọc 7
Bỏ 4 từ đầu ở mỗi câu
Đọc thuận

Nước làu làu
Lộng thắm màu
Người cuống lưới
Kẻ buông câu
Mòi ngon bổ
Dạ gắng sâu
Xuân trải gió
Khách về sau

Cách đọc 8
Bỏ 4 từ cuối ở mỗi câu
Đọc nghịch

Mặt vui chơi
Khắp chỗ nơi
Neo lộng vũng
Sóng ngoài khơi
Lời dài ngắn
Tiếng nhặt lơi
Xuân bến trước
Sắc trong trời

Cách đọc 9
Lục bát
Đọc xuôi

Trời xanh nước bích làu làu
Thắm xuân bến trước lộng màu sắc hoa
Lưới câu kẻ cuống người ca
Tiếng buông lời vịnh nhặt lơi ngắn dài
Bổ ngon vũng lộng neo ngoài
Sóng khơi mòi dợn dạ Thuyền gắng sâu
Trải phong gió khắp chỗ nơi
Khách chơi mặt thích sau về vui xuân

Cách đọc 10
Lục bát
Đọc nghịch

Xuân về khách thích vui chơi
Khắp phong gió trải chỗ nơi dạ Thuyền
Bổ ngon neo lộng vũng sau
Khơi ngoài mặt sóng gắng sâu dợn mòi
Kẻ buông người cưống lưới câu
Tiếng ca lời vịnh nhặt lơi ngắn dài
Lộng xuân trước bến thắm màu
Nước trời xanh biếc làu làu sắc hoa

Cách đọc 11
Lục bát tự do

Xuân vui mặt khách về chơi
Thích neo lộng vũng chỗ nơi thắm màu
Dợn mòi lưới cuống buông câu
Kẻ ca lời vịnh nhặt lơi ngắn dài
Bổ ngon tiếng sóng khơi ngoài
Khắp phong gió trải gắng sâu dạ Thuyền
Người xuân lộng bến trước sau
Trời trong sắc bích làu làu nước hoa

Cách đọc 12
Lục bát tự do

Bến xuân màu thắm nước hoa
Khách chơi mặt thích tiếng ca ngắn dài
Bổ ngon vũng lộng khơi ngoài
Kẻ câu người vịnh dạ Thuyền gắng sâu
Dợn mòi lưới cuốn nhặt lơi
Gió phong trải khắp trước lời sóng vui
Neo buông nơi chỗ về sau
Trời trong lộng biếc làu làu sắc xuân

XUÂN DẠ ĐẦM - 1971
HayThơNguyễn

avatar
xuân bình

Tổng số bài gửi : 609
Join date : 27/10/2010
Age : 71
Đến từ : tp hcm

http://canhxuan.wordpress.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết