Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery)

Go down

Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery) Empty Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery)

Bài gửi by nguyenchihiep on Thu Dec 09, 2010 11:04 am

VÀNG CHIỀU

Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery) 023


Được sửa bởi nguyenchihiep ngày Thu Dec 09, 2010 11:22 am; sửa lần 1.
nguyenchihiep
nguyenchihiep

Tổng số bài gửi : 8247
Join date : 31/05/2010
Age : 59

Về Đầu Trang Go down

Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery) Empty Re: Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery)

Bài gửi by dangphuong on Thu Dec 09, 2010 11:15 am

Có thấy gì đâu?
dp
Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery) 769164
Quành lại: Tui sẽ dời topic này qua "Phòng Tranh và Điêu Khắc"
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery) Empty Re: Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery)

Bài gửi by nguyenchihiep on Thu Dec 09, 2010 1:21 pm

<object width="480" height="385"><embed src="https://www.youtube.com/v/xEiPRHx2I7Q?fs=1&hl=vi_VN" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
nguyenchihiep
nguyenchihiep

Tổng số bài gửi : 8247
Join date : 31/05/2010
Age : 59

Về Đầu Trang Go down

Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery) Empty Re: Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery)

Bài gửi by dangphuong on Thu Dec 09, 2010 3:31 pm

Cũng đẹp quá hén.
dp
Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery) 433349
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery) Empty Re: Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery)

Bài gửi by nguyenchihiep on Thu Dec 09, 2010 3:45 pm

<object width="480" height="385"><embed src="https://www.youtube.com/v/0h6oi-0QkHQ?fs=1&hl=vi_VN" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
nguyenchihiep
nguyenchihiep

Tổng số bài gửi : 8247
Join date : 31/05/2010
Age : 59

Về Đầu Trang Go down

Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery) Empty Re: Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery)

Bài gửi by dangphuong on Thu Dec 09, 2010 3:51 pm

Tranh xé dán là tranh làm sao?
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery) Empty Re: Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery)

Bài gửi by nguyenchihiep on Thu Dec 09, 2010 4:43 pm

Xóm Trăng, Tranh Xé Dán (Collage) Lâm Chiêu Đồng
Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery) DSCF2917%20-%20Copy%20(2)

Tranh xé dán là mình dùng giấy có sẳn màu xé dán thành tranh, như giấy lịch chẳng hạn,
nguyenchihiep
nguyenchihiep

Tổng số bài gửi : 8247
Join date : 31/05/2010
Age : 59

Về Đầu Trang Go down

Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery) Empty Re: Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery)

Bài gửi by nguyenchihiep on Thu Dec 09, 2010 4:45 pm

Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery) Arow Họa sĩ Lâm Chiêu Đồng với nghệ thuật tranh xé dán giấy

Ít năm trở lại đây, những người hâm mộ nghệ thuật hội họa bắt đầu biết đến tên tuổi của Lâm Chiêu Đồng. Không phải là họa sĩ chuyên nghiệp nhưng đã nhiều lần Lâm Chiêu Đồng đoạt được giải thưởng tại triển lãm Mỹ thuật tỉnh Vĩnh long và triển lãm Mỹ thuật ĐBSCL. Đặc biệt, đó đều là giải thưởng cho các tác phẩm thuộc thể loại tranh xé dán giấy, một thể loại tuy không phải là mới lạ, nhưng lại hiếm thấy trong sáng tác hội họa ở ĐBSCL.

Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery) P10NS25-1
Nắng mai

Cũng giống như các thể loại khác, tranh xé dán giấy cho phép người họa sĩ thể hiện tác phẩm của mình theo nhiều phong cách khác nhau. Ở trường hợp của họa sĩ Lâm Chiêu Đồng, mặc dù thiếu các yếu tố để đối chiếu và so sánh, song, ấn tượng về các tác phẩm của anh nhìn chung là rất đẹp. Thuộc trường phái hiện thực, tác phẩm của anh tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc cơ bản về bố cục và hình khối, đường nét và màu sắc. Tuy nhiên, phong cách Lâm Chiêu Đồng đã có thể xác định qua hai yếu tố nổi bật, đó là kỹ thuật thể hiện và nghệ thuật phối màu.

Tranh xé dán giấy có những đặc điểm rất gần với tranh sơn dầu, đặc biệt là trong việc sử dụng những gam màu mạnh. Ở thể loại sơn dầu, một tác phẩm được coi là đẹp khi màu sắc thể hiện trong tác phẩm đó một mặt tạo ra được sự tương phản trong các chi tiết, mặt khác vẫn đảm bảo được tính logic và sự hài hòa trong cảm nhận về tổng thể.

Tranh xé dán giấy của Lâm Chiêu Đồng đã làm được điều đó. Các tác phẩm của anh gợi lên những trạng thái tình cảm đẹp và êm đềm trong thế giới nội tâm con người. Đó có thể là sự choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy của hoàng hôn trong rừng tràm, là cảm xúc bâng khuâng và xao xuyến khi có một ngày bất chợt bắt gặp mùa thu nhẹ nhàng về trên phố vắng...

Một khi đi sâu vào phân tích các chi tiết, ta mới nhận thấy rằng, nghệ thuật phối màu của anh đạt đến sự điêu luyện và mức độ nhuần nhuyễn đáng kinh ngạc mà chất liệu màu nước hay sơn dầu chưa dễ đạt được: Sắc rêu phong trên các bức tường cổ, những bóng mây lướt trên mái phố, ánh đèn đêm ấm áp thấp thoáng trong các căn nhà nhỏ, cây lá xào xạc đón gió hay mặt nước lay động phản chiếu bóng cỏ cây hoa lá...

Tất cả đều rất thật, rất đẹp, rất khó quên. Như vậy, nghệ thuật tranh xé dán đã đưa kỹ năng phối màu của Lâm Chiêu Đồng lên đến đỉnh cao.

Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery) P10NS25-2

Trong kỹ thuật thể hiện tranh xé dán giấy, mỗi tác phẩm là sự kết hợp của hàng trăm, hàng ngàn chi tiết giống và khác nhau, trong đó, mỗi chi tiết đều phải trải qua một quy trình nhất định, đó là chọn giấy màu, xé, thử và dán. Để thực hiện một tác phẩm có kích cỡ trung bình vào khoảng 40x40cm, anh phải mất một tuần miệt mài lao động. Đề tài ưa thích trong sáng tác của Lâm Chiêu Đồng là phong cảnh thiên nhiên và sinh hoạt đời thường của người dân lao động.

Mỗi tác phẩm của anh đều thể hiện được mối liên hệ, sợi dây gắn kết giữa thiên nhiên với con người rất chặt chẽ. Trong những tác phẩm như Quê hương còn mãi màu xanh, Phục sinh, Đánh cá, Phố vắng, điều ấy được thể hiện một cách rõ ràng thì ở những tác phẩm như Đèn khuya, Xóm mới, Trăng thanh, Bầu trời tuổi thơ... mặc dù thiếu vắng bóng dáng con người, nhưng mỗi chi tiết trong tác phẩm đều gợi lên hơi thở khi ấm áp, êm ả, lúc lại tràn đầy nhựa sống từ những hiện thực vốn rất sinh động và phong phú trong đời sống.

Để đạt đến nghệ thuật phản ánh không mà như có, có như không đó, Lâm Chiêu Đồng nếu không phải là người có nhiều trải nghiệm, thì ít nhất anh cũng là người có óc quan sát và cảm quan rất nhạy bén. Hoặc giả là anh có cả hai điều đó và trên thực tế, đó đều là những yếu tố rất cần thiết cho một người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật. Bên cạnh đó, Lâm Chiêu Đồng còn có mảng tranh tĩnh vật.

Là người yêu cỏ cây hoa lá, tranh tĩnh vật của Lâm Chiêu Đồng luôn lấy hoa làm đối tượng chính để phản ánh. Xuân - Hạ - Thu - Đông, mùa nào hoa nấy, song Lâm Chiêu Đồng thể hiện thành công nhất là các loại như hoa đào, hoa mai, hoa sen, hoa súng và hoa tường vi.

Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery) P10NS25-3

Ngay từ khi mới tham dự triển lãm Mỹ thuật tỉnh Vĩnh Long lần đầu tiên vào năm 2001, Lâm Chiêu Đồng đã đoạt được nhiều giải thưởng. Ba tác phẩm tranh xé dán giấy là Rừng tràm, Tĩnh vật và Xuân ca đều đạt giải Khuyến khích.

Cũng trong năm này, anh còn đoạt được giải Nhất Triển lãm Mỹ thuật ĐBSCL lần thứ 6 tổ chức tại Cà Mau với tác phẩm Quê hương còn mãi màu xanh. Năm 2002, Lâm Chiêu Đồng đoạt giải Khuyến khích tại Triển lãm Mỹ thuật ĐBSCL lần thứ 7 tổ chức tại Long An với tác phẩm Phục sinh.

Sau đó, tác phẩm này được chọn triển lãm tại Hà Nội, tiếp tục đoạt được giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Năm 2004, anh đoạt giải Ba tại Triển lãm Mỹ thuật Vĩnh Long với tác phẩm Bầu trời tuổi thơ. Năm 2005, tác phẩm Mùa quê khô khát của anh cùng lúc đoạt được hai giải thưởng, đó là giải Nhất Triển lãm Mỹ thuật ĐBSCL lần thứ 10 tổ chức tại Trà Vinh và giải tặng thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

Trong cuộc sống đời thường, bên cạnh việc mưu sinh và sáng tác, Lâm Chiêu Đồng rất thích đi du lịch. Bản chất nghệ sĩ sâu sắc, Lâm Chiêu Đồng ưa rong ruổi một mình trên những nẻo đường đất nước. Với anh, đi là để khám phá, khám phá thiên nhiên, khám phá cuộc sống, khám phá con người. Ấn tượng về những chuyến đi ấy sau này luôn ngưng tụ lại trong các sáng tác của anh, điển hình như các tác phẩm Phố cổ, Chợ sau mưa, Rừng tràm, Xóm mới...

Một điều đáng tiếc rằng, có những giai đoạn mà gánh nặng cơm áo giữa đời thường đã khiến anh không thể dành toàn bộ tình yêu cho công việc sáng tác. Bằng không, với tài năng ấy, Lâm Chiêu Đồng sẽ còn để lại cho đời hơn rất nhiều những gì mà ngày hôm nay chúng ta biết về anh.

THU HÀ
nguyenchihiep
nguyenchihiep

Tổng số bài gửi : 8247
Join date : 31/05/2010
Age : 59

Về Đầu Trang Go down

Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery) Empty Re: Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery)

Bài gửi by nguyenchihiep on Thu Dec 09, 2010 4:48 pm

Anh Lâm Chiêu Đồng đã tặng donghoa tác phẩm NẮNG MAI mừng ngày tân gia của donghoa
nguyenchihiep
nguyenchihiep

Tổng số bài gửi : 8247
Join date : 31/05/2010
Age : 59

Về Đầu Trang Go down

Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery) Empty Re: Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery)

Bài gửi by nguyenchihiep on Thu Dec 09, 2010 6:14 pm

NGÀY NỌ DÒNG SÔNG, Tranh xé dán (Collage Art) Lâm Chiêu Đồng 120x120

Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery) DSCF5064%20-%20Copy

Bức Ngày Nọ Dòng Sông này LCD tham dự Triển Lãm 13 tỉnh ĐBSCL khu vực 8, khai mạc ngày hôm qua 10/08/2010 tại Tiền Giang, LCD đã nhận được giải khuyến khích, tuy giải chỉ be bé những cũng đủ vui, mời các bạn hãy cùng chia sẻ nhé! Xin cám ơn!

Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery) 304148-DSCF5206
Anh Văn Quốc Thanh, L C Đ, vợ chồng anh chị nhà thơ Đậu Viết Hương, Thục Như.

Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery) DSCF5204%20-%20Copy
Chụp một kiểu cùng Thầy Nguyễn Thành Châu (Họa Sĩ Thanh Châu)
Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery) DSCF5199
Hai Anh Chị ĐVH, TN rất chân tình & bặt thiệp, ai đã 1 lần gặp qua sẽ không thể nào quên.
Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery) 304174-DSCF5200
HS Đặng Minh Thời, người phụ nữ có 1 nghị lực phi thường mà tôi được biết! Xin cầu chúc cho chị phúc lành!

Dòng sông ngày nọ... đâu rồi!?

***
Dòng sông ngày nọ...dòng sông
Con thuyền ngày nọ còn giong bến bờ

Con người ngày nọ còn chờ
Trao lời lên mắt câu thơ nên tình

Ngày nay lòng nứt chân chim
Hôm nay thuyền lặn thuyền chìm thuyền ơi

Hôm nay vằng bóng con người
Cây sào chống chạnh bời bời

cây khô
Bao giờ cho tới khi mô
Trở về ‘ngày nọ...' Anh vô thăm Nàng?

Thăm Nàng qua chuyến đò ngang
Cùng Nàng đò dọc mênh mang sông tình

Sông ơi thương quá quê mình
Đò ơi thương quá lênh đênh cuộc đời!

Dòng sông ngày nọ... đâu rồi!?

***

Bài thơ anh Bảy Thi.

Tôi thấy ....

Tôi thấy những chiếc ghe
Giữa vòng đời nứt nẻ
Của tháng ngày quạnh quẻ
Trong vũng xoáy cuộc đời

Tôi lại nhớ một thời
Những tháng năm tuổi trẻ
Với bàn tay mạnh mẽ
Để xây dựng non sông

Tôi nhớ cảnh trời hồng
Những lời thơ văn vẻ
Viết trên giấy ô kẻ
Mơ ước đến tương lai

Tôi ước mãi từng ngày
Bình yên trên lối rẽ
Ngã cuộc đời suông sẻ
Vui cùng bức họa tranh

(đông hòa Nguyễn Chí Hiệp)

***

Ngày nọ dòng sông nước ngập đầy
Đôi bờ xanh mướt những hàng cây
Thuyền buông mẻ lưới tràn tôm cá
Nay cạn trơ thuyền mục tiếc thay!

Thơ Lê Trường Hưởng


Ở đâu rồi dòng sông tuổi thơ ?
Để ta nghe lại tiếng ầu ơ
Bên sông ta lớn cùng năm tháng
Sông ở đâu rồi ? Kỉ niệm xưa ?

Khô hết rồi dòng sông ta mơ
Có bao thuyền cạn đang vật vờ
Cho hỏi vì sao dòng xanh ấy
Nước đâu rồi, trơ mảnh bùn khô

Xin hãy cứu vội dòng sông thơ
Hãy cứu dòng sông của tuổi mơ
Cho ta thương nhớ về quê mẹ
Một giọng ru êm tiếng âu ờ !

Thái Anh
nguyenchihiep
nguyenchihiep

Tổng số bài gửi : 8247
Join date : 31/05/2010
Age : 59

Về Đầu Trang Go down

Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery) Empty Re: Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery)

Bài gửi by nguyenchihiep on Fri Dec 10, 2010 1:04 pm

BẠCH HẠC, Tranh Thủy thái họa, Lâm Chiêu ĐồngGóc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery) Untitled-1


Trời đất bao la, Hạc ơi tung cánh đi! Hãy bay đến nơi nao có bè bạn, có cánh hạc chung tình, Bay đi! Bay đi hạc ơi! Đừng chần chừ, vì sự cô độc sẽ làm mỗi giây phút của cuộc đời lê thê mệt mỏi.
Soải cánh ra, tung mình lên trời xanh, vượt qua vách núi cách ngăn và hãy bay vào miền náo nức đâu đó trong bao la kia.


Nguyễn Lâm Cúc

Thơ Trả Lời:


Ta là bạch hạc người ơi!
Làm sao về được bên trời HÁN DƯƠNG?
Cỏ màu ANH VŨ đoạn trường
Nên LẦU HOÀNG HẠC chỉ dường cơn mơ
Cội xưa ta đứng ngóng chờ
Mà người xa ấy vẫn mờ chân mây
Mai kia về lại chốn này
Xin em đừng nhỏ lệ ngày đông sang

LCD


Kì hạc môn (*)

Mĩ Hạc bạch hình yết dã sơn
Cầm thi trực hạ án thừa môn
Đáo lai kiến dĩ kì thiên họa
Á tuyệt di hồ tích Hán Dương

Đông Hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
12.02.2009

(*)Chim Bạch Hạc thật đẹp đã bay về núi hoang
Viết nên một bài thơ dán trước cửa mùa Hạ ( ý như là vẽ bức tranh mùa Hạ vậy )
Bước về , ngắm lại bức trang lộng lẫy tài tình này
Thật là một chuyện xưa của Hán Dương lưu truyền mãi mãi

Góc tranh Lâm Chiêu Đồng (collage galery) 48c25e3f-cccf-4535-84ed-add947d13fc2


nguyenchihiep
nguyenchihiep

Tổng số bài gửi : 8247
Join date : 31/05/2010
Age : 59

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết