Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

Thơ bá láp

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

Thơ bá láp Empty Tập lái ô tô

Bài gửi by Tina Vu on Fri Nov 13, 2009 7:58 am

Tập lái ô tô

Nhà bà sẵn có cái ga ra
Bà bảo ông ơi, tậu xe nhà.
Dễ thôi, tuy già nhưng có thể
Tập lái cho bằng với người ta.
Ga ra tuy rộng nhưng khó quá
Hì hà hì hục cố vô ra
De tới de lui nhưng không lọt
Mệt bở cả hơi, bà còn la.
Vào nữa đi ông, nào khéo khéo
Ga ra cũng rộng dễ vô mà
Đạp thắng, nhấn ga, sao lại thế
Hai bánh sau, ông vẫn chừa ra.

Tina
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by dangphuong on Fri Nov 13, 2009 8:01 am

Tina Vu đã viết:Tập lái ô tô

Nhà bà sẵn có cái ga ra
Bà bảo ông ơi, tậu xe nhà.
Dễ thôi, tuy già nhưng có thể
Tập lái cho bằng với người ta.
Ga ra tuy rộng nhưng khó quá
Hì hà hì hục cố vô ra
De tới de lui nhưng không lọt
Mệt bở cả hơi, bà còn la.
Vào nữa đi ông, nào khéo khéo
Ga ra cũng rộng dễ vô mà
Đạp thắng, nhấn ga, sao lại thế
Hai bánh sau, ông vẫn chừa ra.

Tina


Ga ra của bà nhỏ hay to...?
Xin hỏi một câu hơi tò mò.
Xe tôi vô đậu chắc vừa khít..
Còn tôi bà cho ngủ ..nhà kho..?

dp

dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Thơ củi

Bài gửi by Tina Vu on Fri Nov 13, 2009 8:05 am

Thơ củi


Có một dạo tôi đi nấu bếp
Tôi xào, tôi luộc những thơ tôi
Có một dạo tôi đi bổ củi
Bổ củi thơ..thật mệt đứt hơi


Thơ chẳng mông lung, chẳng mơ hồ..
Chẳng bay trong gió thoảng mộng mơ
Có lẽ tôi là người thực tế
Và thơ tôi cũng rất thật, chẳng mơ..


Rồi một hôm..có người xem thơ tôi
Họ bảo mùa đông sắp đến rồi..
Lạnh lẽo ôi một mùa giá rét
Củi rất cần..cho ấm cuộc đời


Ngọn lửa hừng hực từ củi tôi
Thì ra tôi cũng ích cho người
Từ nay mỗi độ mùa đông đến
Thơ củi..tôi có người mua rồi!


Tina
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by vânsơn on Fri Nov 13, 2009 9:18 am

Củi này ắt hẳn là củi quế
Nhóm bếp lên khói tỏa thành thơ
Ngồi gần hồn sẽ thoáng lơ mơ
Tưởng mình mường mán...ôm cây quế

Có lẽ nào mình lại may như thế
Giữa mùa đông bắt gặp ánh lửa hồng
Một vùng hơi ấm tỏa giữa mênh mông
Củi reo tí tách khiến lòng ta ngây ngất

TTT
vânsơn
vânsơn

Tổng số bài gửi : 3633
Join date : 17/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by giotsuongtim on Fri Nov 13, 2009 4:48 pm

dangphuong đã viết:
Tina Vu đã viết:Tập lái ô tô

Nhà bà sẵn có cái ga ra
Bà bảo ông ơi, tậu xe nhà.
Dễ thôi, tuy già nhưng có thể
Tập lái cho bằng với người ta.
Ga ra tuy rộng nhưng khó quá
Hì hà hì hục cố vô ra
De tới de lui nhưng không lọt
Mệt bở cả hơi, bà còn la.
Vào nữa đi ông, nào khéo khéo
Ga ra cũng rộng dễ vô mà
Đạp thắng, nhấn ga, sao lại thế
Hai bánh sau, ông vẫn chừa ra.

Tina


Ga ra của bà nhỏ hay to...?
Xin hỏi một câu hơi tò mò.
Xe tôi vô đậu chắc vừa khít..
Còn tôi bà cho ngủ ..nhà kho..?

dp

Thơ bá láp 0cd21ddf
giotsuongtim
giotsuongtim

Tổng số bài gửi : 2612
Join date : 23/09/2009
Đến từ : ...Cõi Vô Thường!

http://giotsuongtim.wordpress.com/

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by TRUNG on Fri Nov 13, 2009 6:35 pm

Kể cũng ngộ, thơ bỗng nhiên thành củi
đốt lời mình, gởi vào khói hư không
kể như rứa, mần thơ nhiều cũng lợi
ấm lòng ai, những lúc lạnh vô cùng...

Smile
TRUNG
TRUNG

Tổng số bài gửi : 3660
Join date : 14/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by dangphuong on Fri Nov 13, 2009 7:03 pm

Đột nhiên, tui cũng muốn là cây củi
Cứng ngắc một đòn đâu ngán ai
Dầu cho có cháy ... thành tro bụi
Lãng đãng bay về chốn thiên thai...!!! Thơ bá láp 866852
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by vânsơn on Fri Nov 13, 2009 9:56 pm

Nhà ai có cái ga ra
Bao lâu để trống quả là... phí ghê
Dây leo phủ kín thấy mê
Tội ông hàng xóm muốn lân lê vào
Nhưng ông chẳng biết nói sao
Một hôm đánh bạo vượt rào hỏi thuê
Bà chủ tính cũng hào huê
Ỡm ờ bà hỏi ông thuê thế nào
Ông ngại bà hét giá cao
Thưa rằng có lẽ thuê bao theo giờ
Câu trả lời thật bất ngờ
Thân tôi đơn chiếc muốn nhờ ông chăm
Gara hoang phế bao năm
Chỉ mong có chiếc căm nhông ( camion ) ra vào
Chẳng màng cũ mới ra sao
Miễn còn nổ máy rì rào cho vui
Tùy ông thích tiến hay lùi
Mau về đánh chiếc xe...vùi vào đây...! Thơ bá láp 550105 Thơ bá láp 642995
vânsơn
vânsơn

Tổng số bài gửi : 3633
Join date : 17/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by Lệnh Hồi Xuân on Fri Nov 13, 2009 10:33 pm

Ga ra của bà ai dám vô?
Có một chiếc xe thiệt là to
Đã nằm ở đó ...trông ngứa mắt
Tôi vô cũng bị đập thấy mồ!
LHX Thơ bá láp 763268
Lệnh Hồi Xuân
Lệnh Hồi Xuân

Tổng số bài gửi : 464
Join date : 12/09/2009
Đến từ : Tiếu Ngạo Trang

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Cám ơn em

Bài gửi by Tina Vu on Fri Nov 13, 2009 10:35 pm

Cám ơn em

"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"...

Câu này dành cho Dang Phương.
Còn tôi thức dậy vẫn thường...cãi nhau!
Mỗi ngày cãi một vài câu.
Chất chồng năm tháng...bạc đầu vẫn..yêu !


Tina

Thơ bá láp Daukiem
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by TK on Fri Nov 13, 2009 10:55 pm

Tina Vu đã viết:Cám ơn em

"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"...

Câu này dành cho Dang Phương.
Còn tôi thức dậy vẫn thường...cãi nhau!
Mỗi ngày cãi một vài câu.
Chất chồng năm tháng...bạc đầu vẫn..yêu !

Tina
Yêu thương dành tặng Đăng Phương
Em xin giữ lại tầm thường ngày qua
Mình mình cãi vã, kêu ca
Gửi cho anh mọi mặn mà yêu thương
Yêu thế mới gọi là yêu chứ!
Thơ bá láp 420118
P/S: cái hình Tina gửi ở dưới sao không xem được!
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by dangphuong on Fri Nov 13, 2009 11:00 pm

Tina Vu đã viết:Cám ơn em

"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"...

Câu này dành cho Dang Phương.
Còn tôi thức dậy vẫn thường...cãi nhau!
Mỗi ngày cãi một vài câu.
Chất chồng năm tháng...bạc đầu vẫn..yêu !


Tina

Thơ bá láp Daukiem


Sáng nào thức dậy cũng ..thụi nhau
Chút chút nhưng mà cũng thấy đau..

Khi thương thì nói..yêu nên cắn
Lúc giận thì..gầm to "hãy xéo mau.."

dp

Thơ bá láp Argue
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by phong trần on Fri Nov 13, 2009 11:04 pm

TẬP LÁI Ô TÔ

Tập lái ô tô khó thấy mồ
Ga ra nằm đó phải ra vô
Tay sờ loạn xạ nào rành chỗ
Chân nhấp lung tung ở dưới mô

Thụt tới thụt lui canh phải đúng
Lăn ngang lăn dọc gặp là vồ
Làm nhiều quen thuộc thì như dễ
Chớ có vội vàng kẻo hỏng dô.

Pt.
hì hì
phong trần
phong trần

Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by boongboong on Fri Nov 13, 2009 11:09 pm

tập lái ô tô khó gì đâu
đạp ga đạp thắng cũng như nhau
những lúc hoảng lên là ta ... đạp
đụng ai thì đụng có sao đâu cầu nguyện
boongboong
boongboong

Tổng số bài gửi : 698
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by TK on Fri Nov 13, 2009 11:22 pm

boongboong đã viết:tập lái ô tô khó gì đâu
đạp ga đạp thắng cũng như nhau
những lúc hoảng lên là ta ... đạp
đụng ai thì đụng có sao đâu Thơ bá láp 938723
Tập lái ô tô khó gì đâu
Nếu khó ta bôi thêm tý dầu
Những lúc khoái lên là ta ... đạp
Đạp đâu cũng được, chớ đạp đầu Thơ bá láp 59513
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by TK on Fri Nov 13, 2009 11:32 pm

dangphuong đã viết:

Sáng nào thức dậy cũng ..thụi nhau
Chút chút nhưng mà cũng thấy đau..

Khi thương thì nói..yêu nên cắn
Lúc giận thì..gầm to "hãy xéo mau.."

dp

Hic, cái lão này lạ! Người ta tình cảm thế, mình thì như... dùi đục chấm mắm cáy! Thơ bá láp 35511
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Ma!

Bài gửi by Tina Vu on Sat Nov 14, 2009 12:18 am

Ma!

Có lúc thấy em là ma
Khi yêu em chợt biến ra thiên thần
Khi ghen em lại hóa thân
Thành con quỷ dữ muôn phần hung hăng
Khi được chiều, em lăng xăng
Thành oshin nâng túi, sửa khăn cho chàng

Tina

Thơ bá láp Laugh
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by TK on Sat Nov 14, 2009 12:42 am

Tina Vu đã viết:Ma!

Có lúc thấy em là ma
Khi yêu em chợt biến ra thiên thần
Khi ghen em lại hóa thân
Thành con quỷ dữ muôn phần hung hăng
Khi được chiều, em lăng xăng
Thành oshin nâng túi, sửa khăn cho chàng

Tina
Là gì thì cũng thế thôi
Yêu người là để cho người yêu ta
Yêu hoài mà vẫn thấy ma
Không xương, không thịt, không da, không người
Thì rồi cũng phải chạy thôi
Tìm da, tìm thịt, tìm người để yêu
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by dangphuong on Sat Nov 14, 2009 1:03 am

Tina Vu đã viết:Ma!

Có lúc thấy em là ma
Khi yêu em chợt biến ra thiên thần
Khi ghen em lại hóa thân
Thành con quỷ dữ muôn phần hung hăng
Khi được chiều, em lăng xăng
Thành oshin nâng túi, sửa khăn cho chàng

Tina

Thơ bá láp Laugh


Ở đây là người hay là ma...?
Lỡ bước vô rồi làm sao ra...

Ma gì cũng được xin đừng gặp
"Ma pham" thì phải tránh xa xa...!

dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Một mai...

Bài gửi by Tina Vu on Sat Nov 14, 2009 1:06 am

Một mai...

Một mai tôi có xa bà bé
Xa rồi tôi sẽ đến thanh lâu
Buồn vì sợ đêm nằm quạnh quẽ
Kiếm một vài cô để gối đầu.

Một mai tôi có xa bà lớn
Về nhà tôi sẽ cúng heo quay
Cúng xong đem tặng bạn bè hết.
Ta sẽ cùng nhau nhậu suốt ngày. Thơ bá láp 45170

Tina
Thơ bá láp 795358
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by mèo con on Sat Nov 14, 2009 3:55 am

Tina Vu đã viết:Tập lái ô tô

Nhà bà sẵn có cái ga ra
Bà bảo ông ơi, tậu xe nhà.
Dễ thôi, tuy già nhưng có thể
Tập lái cho bằng với người ta.
Ga ra tuy rộng nhưng khó quá
Hì hà hì hục cố vô ra
De tới de lui nhưng không lọt
Mệt bở cả hơi, bà còn la.
Vào nữa đi ông, nào khéo khéo
Ga ra cũng rộng dễ vô mà
Đạp thắng, nhấn ga, sao lại thế
Hai bánh sau, ông vẫn chừa ra.

Tina

Tình hình...

Nhà bà dẫu có sẵn ga ra Thơ bá láp 374916
Nhưng cửa chênh vênh lệch cánh gà Thơ bá láp 35511
Có lẽ ông nhà quên ngắm hướng Thơ bá láp 349206
Nên de mới khó... tội à nha Thơ bá láp 390234
Lão lo hì hục " vô lăng "kéo
Bà đợi chờ lâu , bực mới la Thơ bá láp 679357
Sao chẳng coi xăng hay thiếu nhớt ? Thơ bá láp 894500
Thế mà cứ đạp nhấn hoài ga... Thơ bá láp 651899

Ông già đáp :

Bà biết rằng tôi phải ngắm ra...( gara ) Thơ bá láp 679357
Mà sao chẳng chịu phụ người ta ? Thơ bá láp 795358
Cứ lo nũng nịu xăng và nhớt Thơ bá láp 33257
Chỉ một mình tôi vô với ra... Thơ bá láp 325400
Hết ngó nghiêng qua rồi ngóng lại Thơ bá láp 651899
Nên xe tắt máy ...thôi đừng la Thơ bá láp 132940
Từ từ ráng sức ta cùng đẩy Thơ bá láp 132940
Nhích tới , nhích lui sẽ được mà... Thơ bá láp 642995

MC

... Hơ hơ ... Thơ bá láp 550105 Thơ bá láp 550105 Thơ bá láp 550105 Thơ bá láp 550105


Được sửa bởi mèo con ngày Sat Nov 14, 2009 10:34 am; sửa lần 3.
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by dangphuong on Sat Nov 14, 2009 4:26 am

Mèo con này sao rành dzậy ta
Ai mà chẳng có cái ga ra
Nhỏ lớn ...làm sao mà chọn lựa
Hay là mua vài cái để phòng xa...? Thơ bá láp 349206
dp
Thơ bá láp 795358
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Thơ bá láp

Bài gửi by Tina Vu on Sat Nov 14, 2009 5:22 am

Thơ bá láp

Dăm câu đối đáp có phải thơ?
Mải miết làm xong rồi ngẩn ngơ.
Gieo vần ép tới nghe chưa lọt.
Ngoáy bút de lui thấy lơ mơ.
Hí hửng bạn bè không ai chấp.
Ti toe bằng hữu dẫu thân sơ.
Ấy thế mới là " thơ bá láp "
Nhảm nhí mà vui thật tình cờ.
Tina
Thơ bá láp 901713
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by TK on Sat Nov 14, 2009 5:42 am

Đầu tiên em tập lái ô tô
Sau chuyển sang làm thơ bá láp
Đôi khi em cũng làm thơ con cóc
Làm cả thơ dán tóc, dán lông

Anh giống em, thiên hạ gọi là khùng
Hoặc ngược lại, thiên hạ khùng tất cả
Anh chẳng thấy có điều gì kỳ lạ
Chỉ cần ta có những thứ chung nhau

Chung niềm vui, chung cả những niềm đau
Chung một nỗi tóc trên đầu dần bạc
Dù tình cảm không bao giờ đổi khác
Mình chung nhau cả những nét già đi

Những bài thơ ta viết có hơi kỳ
Nhưng cũng chẳng có gì ngoài sự thật
Thơ dán tóc, thơ tình, thơ ba láp
Là thơ gì thì cũng vẫn của ta

Như khi trên đường, ta lẩm nhẩm ngâm nga
Một làn điệu, một bài ca chợt nghĩ
Ta còn sống là còn không ngừng nghỉ
Làm những bài thơ, có thể chỉ riêng ta

Trên đường đời, ta lẩm nhẩm, ngâm nga!
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by ntd on Sat Nov 14, 2009 10:52 am

dangphuong đã viết:Mèo con này sao rành dzậy ta
Ai mà chẳng có cái ga ra
Nhỏ lớn ...làm sao mà chọn lựa
Hay là mua vài cái để phòng xa...? Thơ bá láp 349206
dp
Thơ bá láp 795358


Dang phuong cũng có cái ga ra cười
Nhỏ lớn cũng là của lão ta
Xe ai đem đến không cho sửa
Chỉ có lão là được mở ra cười

hahaha
ntd
lêu lêu Laughing
ntd
ntd

Tổng số bài gửi : 6797
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by phong trần on Sat Nov 14, 2009 11:04 am

thì Đùa cũng có cái ga ra
tối ngày xe cứ mãi vô ra
xăng nhiều nên đùa hăng say quá
chạy hoài chạy mãi vẫn chưa ra...
he he
phong trần
phong trần

Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by ntd on Sat Nov 14, 2009 11:23 am

Phong Trần đang kiếm cái ga ra
Than thở mỗi ngày khóc với la cười
Xăng dư không biết đâu mà đổ
Hai bánh tròn tròn, chạy chửa xa

ntd
:@:
ntd
ntd

Tổng số bài gửi : 6797
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by phong trần on Sat Nov 14, 2009 12:13 pm

tự vì lúc trước bán ga ra
cho nên bi giờ mới khóc òa
thì thôi bỏ tiền đi mua lại
ấy mà người bán kiếm chửa ra
phong trần
phong trần

Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by phong trần on Sat Nov 14, 2009 12:14 pm

bác Đùa cũng có cái ga ra
ấy vậy mà muốn kiếm nữa ta
xe thì có một đậu nào hết
thôi thì chỉ một cái ở nhà.
phong trần
phong trần

Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by Vàng Anh on Sat Nov 14, 2009 2:44 pm

Cứ bàn cãi mãi cái ga ra
Đùa ta vào khó lại de ra
Coi chừng xe lão đùa thiết nhớt
Hì hục vậy hoài mới bị la. Thơ bá láp 795358 Thơ bá láp 669943


Thơ bá láp 972909 Bài này hay thật coi chừng mất bản quyền nha quý bằng hữu.
Vàng Anh
Vàng Anh

Tổng số bài gửi : 438
Join date : 09/10/2009
Đến từ : TP HỒ CHÍ MINH

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by Tina Vu on Sat Nov 14, 2009 7:07 pm

Bà tôi (thời nay)

Bà tôi nhuộm tóc mô đen
Hay mặc quần lửng, quần jean, váy đầm

Bà cười đẹp tựa trăng rằm
Bà xách bóp đầm đi dạo shopping.
Tối về đi nhảy xập xình... Thơ bá láp 612832
Tuy già nhưng cứ tưởng mình...băm lăm.

Tina

Thơ bá láp Cuoilan
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by dangphuong on Sat Nov 14, 2009 7:18 pm

Tina Vu đã viết:Bà tôi (thời nay)

Bà tôi nhuộm tóc mô đen
Hay mặc quần lửng, quần jean, váy đầm

Bà cười đẹp tựa trăng rằm
Bà xách bóp đầm đi dạo shopping.
Tối về đi nhảy xập xình... Thơ bá láp 612832
Tuy già nhưng cứ tưởng mình...băm lăm.

Tina

Thơ bá láp Cuoilan


Bà này sao giống ...bà xã tui...
Đã lâu không còn gặp nữa rùi..
Tina làm ơn cho địa chỉ..
Để tui tới nhìn một chút thui..!!! Thơ bá láp Tiptoe

dp
Thơ bá láp 99480
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by Tina Vu on Sat Nov 14, 2009 7:48 pm

Thương chồng

Quanh năm vất vả construction
Dành dụm chi tiêu nhín từng đồng.
Bảo vợ, em cứ xài thỏai mái
Mọi việc, anh đây sẽ gánh gồng

Sáng nắng mưa chiều ôm máy tính
Tuyết rơi hạ trắng, ở ngòai field
Cặm cụi tóc xanh giờ điểm bạc.
Hối hả kiếm tiền cho vợ tiêu.

Vợ buồn xách xe chạy đi rông
Học hành kiếm cớ để ngồi không.
Chồng bảo, em ơi vô trên net
Chơi game hay chát chít, thích không?

Biết rõ vợ rồi, nên không care
Chồng ngoan vợ ngõan, rất là fair
Thương chồng, tặng đại dăm ba chữ.
Còn cả bồ thơ...tặng bạn bè.

Tina
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by Tina Vu on Sat Nov 14, 2009 8:07 pm

Thà...

Thà...có xe còn hơn có em.

Thà...mua thiếu..còn hơn trả tiền
Thà...đi xin còn hơn đi kiếm
Thà..ăn vụng còn hơn ngồi thèm.

Tina.

Thơ bá láp Icecream
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by boongboong on Sat Nov 14, 2009 8:09 pm

Tina Vu đã viết:
Thà..ăn vụng còn hơn ngồi thèm.
coi bộ chị tina đang mở đường cho hưu chạy Laughing
boongboong
boongboong

Tổng số bài gửi : 698
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by boongboong on Sat Nov 14, 2009 8:11 pm

Tina Vu đã viết:
Quanh năm vất vả construction
Dành dụm chi tiêu nhín từng đồng.
Bảo vợ, em cứ xài thỏai mái
Mọi việc, anh đây sẽ gánh gồng
ông chồng này coi bộ có lý, nếu ai có mà hổng còn xài thì nhớ bán rẻ cho bb nghen Laughing
boongboong
boongboong

Tổng số bài gửi : 698
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by dangphuong on Sat Nov 14, 2009 8:44 pm

Tina Vu đã viết:Thà...

Thà...có xe còn hơn có em.

Thà...mua thiếu..còn hơn trả tiền
Thà...đi xin còn hơn đi kiếm
Thà..ăn vụng còn hơn ngồi thèm.

Tina.

Thơ bá láp Icecream

Thà chôm em..còn hơn mất em
Thà..ăn chả ăn luôn cả nem...

Thà ...ôm em hơn ôm gối..mộng
Dù em..chỉ là cô bé lọ lem...!!!! Thơ bá láp Thumbs
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by TK on Sat Nov 14, 2009 11:25 pm

Tina Vu đã viết:Thà...
Thà...có xe còn hơn có em.

Thà...mua thiếu..còn hơn trả tiền
Thà...đi xin còn hơn đi kiếm
Thà..ăn vụng còn hơn ngồi thèm.
Tina.
Thà... mất em còn hơn... giết em
Thà... trả tiền còn hơn... mất bạc
Thà... đi kiếm còn hơn... bị kiếm chác
Thà... ngồi thèm còn hơn... phải nấu cơm
Thơ bá láp 86961
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by Tina Vu on Sun Nov 15, 2009 6:38 am

Thơ mì ăn liền

Mì ăn liền..có cần nước sôi ?
Còn thơ tui...như fast food thôi.!
Làm xong đọc lại...còn thấy chán
Bao giờ thơ thẩn mới "lên đời"..?


Đã nhủ bao lần : đừng làm thơ.

Thơ tui, ý vụng lời ngu ngơ
Lũ b
ạn xem xong cười khúc khích:
"Thơ gì...như ngựa gặm cỏ khô!".


Tina
Thơ bá láp Tongue
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by dangphuong on Sun Nov 15, 2009 6:58 am

Tina Vu đã viết:Thơ mì ăn liền

Mì ăn liền..có cần nước sôi ?
Còn thơ tui...như fast food thôi.!
Làm xong đọc lại...còn thấy chán
Bao giờ thơ thẩn mới "lên đời"..?


Đã nhủ bao lần : đừng làm thơ.

Thơ tui, ý vụng lời ngu ngơ
Lũ b
ạn xem xong cười khúc khích:
"Thơ gì...như ngựa gặm cỏ khô!".


Tina
Thơ bá láp Tongue

Thơ tui thì lại thơ "lui cui"...
Tuy rằng cũng có một chút mùi.
Đọc xong ai đó không ngủ được..
Nên nằm thao thức..để chửi tui ...!!!

dp Thơ bá láp Praying
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by TK on Sun Nov 15, 2009 7:35 am

dangphuong đã viết:
Tina Vu đã viết:Thơ mì ăn liền

Mì ăn liền..có cần nước sôi ?
Còn thơ tui...như fast food thôi.!
Làm xong đọc lại...còn thấy chán
Bao giờ thơ thẩn mới "lên đời"..?


Đã nhủ bao lần : đừng làm thơ.

Thơ tui, ý vụng lời ngu ngơ
Lũ b
ạn xem xong cười khúc khích:
"Thơ gì...như ngựa gặm cỏ khô!".


Tina
Thơ bá láp Tongue

Thơ tui thì lại thơ "lui cui"...
Tuy rằng cũng có một chút mùi.
Đọc xong ai đó không ngủ được..
Nên nằm thao thức..để chửi tui ...!!!

dp Thơ bá láp Praying
Cỏ khô hả? Có ngựa đấy! Ít ra là hai con! Mà sao lão ĐP lại nghĩ ra là mình bị chửi nhỉ? Trời đất! Thơ thẩn, ngựa nghẽo, rơm cỏ... loạn xị xà ngầu! Chẳng hiểu gì ráo trọi! Thơ bá láp 86961
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by dangphuong on Sun Nov 15, 2009 7:38 am

TK đã viết:
dangphuong đã viết:
Tina Vu đã viết:Thơ mì ăn liền

Mì ăn liền..có cần nước sôi ?
Còn thơ tui...như fast food thôi.!
Làm xong đọc lại...còn thấy chán
Bao giờ thơ thẩn mới "lên đời"..?


Đã nhủ bao lần : đừng làm thơ.

Thơ tui, ý vụng lời ngu ngơ
Lũ b
ạn xem xong cười khúc khích:
"Thơ gì...như ngựa gặm cỏ khô!".


Tina
Thơ bá láp Tongue

Thơ tui thì lại thơ "lui cui"...
Tuy rằng cũng có một chút mùi.
Đọc xong ai đó không ngủ được..
Nên nằm thao thức..để chửi tui ...!!!

dp Thơ bá láp Praying
Cỏ khô hả? Có ngựa đấy! Ít ra là hai con! Mà sao lão ĐP lại nghĩ ra là mình bị chửi nhỉ? Trời đất! Thơ thẩn, ngựa nghẽo, rơm cỏ... loạn xị xà ngầu! Chẳng hiểu gì ráo trọi! Thơ bá láp 86961


Bởi dzậy ...mới gọi là "thơ bá láp" Thơ bá láp 432371
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by Tina Vu on Sun Nov 15, 2009 7:54 pm

Thơ quảng cáo

( không ai mướn cũng làm )


**Quảng cáo cho phòng nha khoa :

Trám, nhổ, lấy gân máu.
Bảo đảm sẽ không đau
Trồng răng, bọc răng giả.
Tẩy trắng răng, chống sâu

**Quảng cáo cho văn phòng luật sư :

Biện hộ, cãi trước toà.
Soạn thảo hợp đồng nhà.
Phiên dịch có công chứng.
Lo thẻ xanh, Visa.

**Quảng cáo cho tiệm thuốc bắc :

Sâm, nhung, quế, yến, đông trùng thảo
Các loại trà giải nhiệt, linh chi.
Mất ngủ, táo bón, hề gì ?
Hốt thuốc, châm cứu tức thì hết ngay.

Tina. Thơ bá láp Lol Thơ bá láp Laugh
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by giotsuongtim on Sun Nov 15, 2009 8:35 pm

Tina Vu đã viết:Thơ quảng cáo

( không ai mướn cũng làm )


**Quảng cáo cho phòng nha khoa :

Trám, nhổ, lấy gân máu.
Bảo đảm sẽ không đau
Trồng răng, bọc răng giả.
Tẩy trắng răng, chống sâu

**Quảng cáo cho văn phòng luật sư :

Biện hộ, cãi trước toà.
Soạn thảo hợp đồng nhà.
Phiên dịch có công chứng.
Lo thẻ xanh, Visa.

**Quảng cáo cho tiệm thuốc bắc :

Sâm, nhung, quế, yến, đông trùng thảo
Các loại trà giải nhiệt, linh chi.
Mất ngủ, táo bón, hề gì ?
Hốt thuốc, châm cứu tức thì hết ngay.

Tina. Thơ bá láp Lol Thơ bá láp Laugh

Uý chời...chị tui thiệt tài
Làm thơ wảng cáo 3 bài đìu hay
Tím em dzỗ tràng pháo tay
Chờ Na thim nữa...trăm bài đọc dzui...
Thơ bá láp 432371 Thơ bá láp 432371
Thơ bá láp 80248 Thơ bá láp 528840

_________________
Thơ bá láp 1060007-1
____born to die.
giotsuongtim
giotsuongtim

Tổng số bài gửi : 2612
Join date : 23/09/2009
Đến từ : ...Cõi Vô Thường!

http://giotsuongtim.wordpress.com/

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by dangphuong on Sun Nov 15, 2009 10:36 pm

Quảng cáo "Chích không đau.."

Y tá 35 năm chích không đau...
Mỹ trắng Mỹ đen nghèo hay giàu.
Một mũi thôi là đi đoong cái chắc....
35 phút mới tỉnh ...tính tiền sau.
(khà..khà..)
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by Tina Vu on Sun Nov 15, 2009 10:42 pm

giotsuongtim đã viết:[

Uý chời...chị tui thiệt tài
Làm thơ wảng cáo 3 bài đìu hay
Tím em dzỗ tràng pháo tay
Chờ Na thim nữa...trăm bài đọc dzui...
Thơ bá láp 432371 Thơ bá láp 432371
Thơ bá láp 80248 Thơ bá láp 528840

Cám ơn GST, nhưng " túm lợi " là GST có mướn Tina làm thơ quảng cáo cho Cty Dược của GST hông dzi ? Tina tính rẻ thui ..hi hì Thơ bá láp 432371
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by phong trần on Mon Nov 16, 2009 12:05 pm

CÁ ĐỘ

Hỏi thế gian mấy người được như ta
Xem bóng đá bán cả nhà cá cược
Biết bao lần theo MU bị trượt
Cũng may thay bắt Barca có xìn.

Đã cá cược thì phải có niềm tin
Theo đội nào có tiếng tăm lừng lẫy
Dẫu có lúc bị thua túi phải cháy
Nhưng ngại gì cái chuyện đấy ai ơi.

Cũng bao lần ta thắng đậm rạng ngời
Xách tiền đi đãi bạn bè ăn nhậu
Rửa một chút mà lòng ta đau đáu
Bởi khi thua có ai thấu cho ta.

Thôi từ nay xin giữ lại mái nhà
Chỉ cá cược xe hơi hay điện thoại
Kiếm chút tiền còn út em thoải mái
Thế mới là cái tài của nam nhi.

Đừng hỏi tôi cá cược có hay gì?
Thật đơn giản chỉ ngồi chơi, được của
Trước màn hình, chân và tim cùng nhịp
Chín mươi phút qua có kết quả liền.

Độ đá banh ta thật sướng như tiên
Người ta cày cả ngày được dăm chục
Người học cao có nhiều quyền, nhiều chức
Nhưng kiếm tiền nào có dễ như ta.

Một mẹo nhỏ tôi xin chỉ cho nè
Cứ trận nào đội yếu ghi bàn trước
Thì đội mạnh niềm tin ta vững bước
Cứ theo đi rồi sẽ được ngay mà.

Lỡ có thua đừng có trách tôi nha
Bởi cá độ là hên xui may rủi
Lỡ có thua thì cũng đừng buồn tủi
Bởi ngày mai ta kiếm lại mấy hồi.

Nói quá nhiều hóa ra lại lôi thôi
Thôi thì thế ai nghe theo mặc kệ
Từ trước nay cá độ đời nào ế
Theo một lần được - mất ắt sẽ phân.

Pt.
phong trần
phong trần

Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by giotsuongtim on Mon Nov 16, 2009 3:12 pm

Tina Vu đã viết:
giotsuongtim đã viết:[

Uý chời...chị tui thiệt tài
Làm thơ wảng cáo 3 bài đìu hay
Tím em dzỗ tràng pháo tay
Chờ Na thim nữa...trăm bài đọc dzui...
Thơ bá láp 432371 Thơ bá láp 432371
Thơ bá láp 80248 Thơ bá láp 528840

Cám ơn GST, nhưng " túm lợi " là GST có mướn Tina làm thơ quảng cáo cho Cty Dược của GST hông dzi ? Tina tính rẻ thui ..hi hì Thơ bá láp 432371
...Ùa,coi bộ có lí à nhang!!!Nhưng Na tính ghẻ là ghẻ làm seo???Đâu,thử 1 bài cho sởn phẩm dung dịch truyền sérum+tim mạch tui đang phụ trách thử coai.....
Thơ bá láp 35511

_________________
Thơ bá láp 1060007-1
____born to die.
giotsuongtim
giotsuongtim

Tổng số bài gửi : 2612
Join date : 23/09/2009
Đến từ : ...Cõi Vô Thường!

http://giotsuongtim.wordpress.com/

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by Tina Vu on Mon Nov 16, 2009 9:04 pm

Thơ lẻo mép

Thơ lẻo mép, ngâm nhiều miệng dẻo!
Tập nói yêu, anh chẳng ngập ngừng.
Gặp em anh quá phân vân..
Làm thơ lẻo mép nhiều lần thành quen
Em sẽ mắng yêu, anh lắm chuyện
Chẳng tỏ bày, mà chỉ làm thơ
Thơ anh vờ vịt lơ ngơ.
Thơ anh lẻo mép, em vờ cười vui
Chỉ cần như thế mà thôi.
Làm thơ lẻo mép, cả đời lời to

Tina

Thơ bá láp Heartbeat Thơ bá láp Kiss
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Thơ bá láp Empty Re: Thơ bá láp

Bài gửi by Tina Vu on Wed Nov 18, 2009 7:46 pm

Đường vào trái tim

Em biết đường vào trái tim anh
Chẳng phải hoa thơm hay cỏ xanh
Chẳng mây trời sắc màu óng ả
Chỉ là..món mặn với món canh

Em biết lối vào trái tim người
Sẽ đi qua bao tử mà thôi...
Anh cần ở em bàn tay khéo
Nhà cửa gọn gàng bữa cơm vui

Em biết rồi! Anh là một thi nhân
Nên hồn anh bay lượn mông lung
Chỉ có em bày ra cuộc đời thật
Những bữa cơm ngon..anh rất hài lòng

Em biết đằng sau những thiên tài
Sẽ là một chỗ dựa đường dài
Mái ấm, con ngoan, cơm tươm tất
Để họ yên lòng..dệt khúc bi ai

Tina

Thơ bá láp Kiss Thơ bá láp Icecream
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết