Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

Hội Ngộ vẫn còn...

Go down

 Hội Ngộ vẫn còn... Empty Hội Ngộ vẫn còn...

Bài gửi by Ra on Mon Dec 27, 2010 5:15 pm

Dù cho sông cạn, đá mòn
Còn trang Hội Ngộ, vẫn còn bạn ta
Vẫn còn nàng Vũ Tina
Vẫn còn chàng Ác (rất... già) Dang Phuong

Vẫn còn một Giọt Tím Sương
Vẫn còn có chút dị thường Phiêu Dao
Còn Mây Sương Khói hư hao
Còn thoang thoảng ngọn gió đào...Thu Phong

Vẫn còn anh bạn Hát Rong
Vẫn còn có Lão Ngoan Đồng trẻ thơ
Vẫn còn Nguyên Thoại mộng mơ
Vẫn còn có lão Bé Đùa ham vui

Vẫn còn có Bé Ra tui
Vẫn còn một thoáng ngậm ngùi Hải Vân
Tất nhiên còn cả Phong Trần
Còn nàng Bé Muội muôn phần...ăn gian

Còn nàng Thạch Thảo tóc vàng
Thêm Ban Cu nữa, cả làng cùng vui
Còn nàng Tiên ở trên...trời
Còn Sông Quê Khúc một đời mang theo

Còn Jerry bé tẻo teo
Lại thêm chú Cuội đã nghèo lại ...sang
Thêm nàng May Cỏ lang thang
Với nàng bé Cóc điệu đàng thơ ngây

Tính xem còn thiếu ai đây? Hội Ngộ vẫn còn... 227433

<object width="300" height="40"> <param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/m/VlvvXpHRKN" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/VlvvXpHRKN" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="40"></embed></object>

Ra

Tổng số bài gửi : 1901
Join date : 08/10/2009
Đến từ : ...nơi ấy

Về Đầu Trang Go down

 Hội Ngộ vẫn còn... Empty Re: Hội Ngộ vẫn còn...

Bài gửi by dangphuong on Mon Dec 27, 2010 5:23 pm

Hay nghen! Nhưng chắc là còn thiếu nhiều...
dp
 Hội Ngộ vẫn còn... 35511
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

 Hội Ngộ vẫn còn... Empty Re: Hội Ngộ vẫn còn...

Bài gửi by Ra on Mon Dec 27, 2010 5:30 pm

Thiếu chàng Hồng Phúc chân tình
Minh Tâm cô giáo dáng hình dễ thương
Lê Thi ở chốn mù sương... Hội Ngộ vẫn còn... 349206

Ra

Tổng số bài gửi : 1901
Join date : 08/10/2009
Đến từ : ...nơi ấy

Về Đầu Trang Go down

 Hội Ngộ vẫn còn... Empty Re: Hội Ngộ vẫn còn...

Bài gửi by khuc song que on Mon Dec 27, 2010 5:35 pm

Ngọc Lan vào nhéo Bé Ra bi giờ Hội Ngộ vẫn còn... 86961

Xí lộn cho tui nói lại: vào nựng Bé Ra Hội Ngộ vẫn còn... 35511


Được sửa bởi khuc song que ngày Mon Dec 27, 2010 5:37 pm; sửa lần 1.
khuc song que
khuc song que

Tổng số bài gửi : 246
Join date : 08/11/2010

Về Đầu Trang Go down

 Hội Ngộ vẫn còn... Empty Re: Hội Ngộ vẫn còn...

Bài gửi by Ra on Mon Dec 27, 2010 5:37 pm

Đông Hoà có lẽ chẳng tha
Thêm Vân Sơn nữa, chắc là...te tua Hội Ngộ vẫn còn... 769164 Hội Ngộ vẫn còn... 35511

Ra

Tổng số bài gửi : 1901
Join date : 08/10/2009
Đến từ : ...nơi ấy

Về Đầu Trang Go down

 Hội Ngộ vẫn còn... Empty Re: Hội Ngộ vẫn còn...

Bài gửi by khuc song que on Mon Dec 27, 2010 5:40 pm

Lại còn Lão Tế cười mà quẹo đeo
khuc song que
khuc song que

Tổng số bài gửi : 246
Join date : 08/11/2010

Về Đầu Trang Go down

 Hội Ngộ vẫn còn... Empty Re: Hội Ngộ vẫn còn...

Bài gửi by Ra on Mon Dec 27, 2010 5:45 pm

Chít rùi! quên cả bé...Mèo
Quên luôn...Búp Bế chắc tui trèo lên... cây Hội Ngộ vẫn còn... 349206


Được sửa bởi Ra ngày Mon Dec 27, 2010 5:47 pm; sửa lần 1.

Ra

Tổng số bài gửi : 1901
Join date : 08/10/2009
Đến từ : ...nơi ấy

Về Đầu Trang Go down

 Hội Ngộ vẫn còn... Empty Re: Hội Ngộ vẫn còn...

Bài gửi by Người Hát Rong on Mon Dec 27, 2010 5:47 pm

Hay quá xá hay Hội Ngộ vẫn còn... 972909
Người Hát Rong
Người Hát Rong

Tổng số bài gửi : 1448
Join date : 15/01/2010
Đến từ : Pháp quốc

Về Đầu Trang Go down

 Hội Ngộ vẫn còn... Empty Re: Hội Ngộ vẫn còn...

Bài gửi by Ra on Mon Dec 27, 2010 5:50 pm

Còn anh Quang Chính nữa này
Anh tài nhiều quá đếm hoài vẫn...quên Hội Ngộ vẫn còn... 349206

Ra

Tổng số bài gửi : 1901
Join date : 08/10/2009
Đến từ : ...nơi ấy

Về Đầu Trang Go down

 Hội Ngộ vẫn còn... Empty Re: Hội Ngộ vẫn còn...

Bài gửi by giotsuongtim on Mon Dec 27, 2010 5:51 pm

Hay!Hay!... Hội Ngộ vẫn còn... 972909
Ra kia tí tẹo tèo teo
Thơ ra như suối trôi theo từng vần
Đúng là
Hội Ngộ vẫn còn...

 Hội Ngộ vẫn còn... 80248

_________________
 Hội Ngộ vẫn còn... 1060007-1
____born to die.
giotsuongtim
giotsuongtim

Tổng số bài gửi : 2612
Join date : 23/09/2009
Đến từ : ...Cõi Vô Thường!

http://giotsuongtim.wordpress.com/

Về Đầu Trang Go down

 Hội Ngộ vẫn còn... Empty Re: Hội Ngộ vẫn còn...

Bài gửi by TRUNG on Mon Dec 27, 2010 7:18 pm

Tất nhiên còn sót nhiều người
Dã Quỳ chẳng hạn, vì hơi...ít vào Hội Ngộ vẫn còn... 349206
TRUNG
TRUNG

Tổng số bài gửi : 3660
Join date : 14/10/2009

Về Đầu Trang Go down

 Hội Ngộ vẫn còn... Empty Re: Hội Ngộ vẫn còn...

Bài gửi by Lão Ngoan Đồng on Mon Dec 27, 2010 8:12 pm

Còn (Mây)Mùa Thu nữa thì sao
Chuyến này chắc phải mau mau chạy về Hội Ngộ vẫn còn... 86961
Lão Ngoan Đồng
Lão Ngoan Đồng

Tổng số bài gửi : 324
Join date : 19/10/2009
Age : 45
Đến từ : Nghệ An

Về Đầu Trang Go down

 Hội Ngộ vẫn còn... Empty Re: Hội Ngộ vẫn còn...

Bài gửi by ntd on Mon Dec 27, 2010 8:30 pm

Tiểu thơ tên thiệt nghe... mê!
Đatma nick cũ cho về vườn luôn
ntd
ntd

Tổng số bài gửi : 6797
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

 Hội Ngộ vẫn còn... Empty Re: Hội Ngộ vẫn còn...

Bài gửi by TRUNG on Mon Dec 27, 2010 8:35 pm

Tính ra còn thiếu đủ đường
Mà sao Hội Ngộ ...phi thường đông vui? Hội Ngộ vẫn còn... 349206
TRUNG
TRUNG

Tổng số bài gửi : 3660
Join date : 14/10/2009

Về Đầu Trang Go down

 Hội Ngộ vẫn còn... Empty Re: Hội Ngộ vẫn còn...

Bài gửi by ntd on Mon Dec 27, 2010 8:45 pm

Kim Loan không có chỉ buồn
Phươngnhi 3 bạn học trò hiền ngoan
ntd
ntd

Tổng số bài gửi : 6797
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

 Hội Ngộ vẫn còn... Empty Re: Hội Ngộ vẫn còn...

Bài gửi by Ra on Mon Dec 27, 2010 8:58 pm

Lại còn Vàng Ảnh Vàng Anh
Có phải vợ anh chui vào tay áo nữa chớ! Hội Ngộ vẫn còn... 349206

Ra

Tổng số bài gửi : 1901
Join date : 08/10/2009
Đến từ : ...nơi ấy

Về Đầu Trang Go down

 Hội Ngộ vẫn còn... Empty Re: Hội Ngộ vẫn còn...

Bài gửi by bupbephale on Mon Dec 27, 2010 9:16 pm

Ra đã viết:Chít rùi! quên cả bé...Mèo
Quên luôn...Búp Bế chắc tui trèo lên... cây Hội Ngộ vẫn còn... 349206

Rằng hay thì thật là hay
Nghe ra muốn đập Ra ngay bây giờ
Người ta Búp Bê ngây thơ
Ra cho Búp Bế...làm ngơ hok đành
bupbephale
bupbephale

Tổng số bài gửi : 780
Join date : 18/11/2010
Đến từ : Bình Dương

Về Đầu Trang Go down

 Hội Ngộ vẫn còn... Empty Re: Hội Ngộ vẫn còn...

Bài gửi by suongkhoimay on Mon Dec 27, 2010 9:21 pm

Ê ê, còn nắng mùa đông
Họa cùng suơng khói mấy chàng vội quên
suongkhoimay
suongkhoimay

Tổng số bài gửi : 1722
Join date : 23/06/2010
Age : 62
Đến từ : nhà dưỡng lão

Về Đầu Trang Go down

 Hội Ngộ vẫn còn... Empty Re: Hội Ngộ vẫn còn...

Bài gửi by Ngọc Lan on Mon Dec 27, 2010 10:24 pm

khuc song que đã viết:Ngọc Lan vào nhéo Bé Ra bi giờ Hội Ngộ vẫn còn... 86961

Xí lộn cho tui nói lại: vào nựng Bé Ra Hội Ngộ vẫn còn... 35511
Thời may có Khúc Sông Quê
Nhắc cho Ra nhớ không thôi bị đòn ( nhéo ai mà thèm nựng Hội Ngộ vẫn còn... 349206 )
Ngọc Lan
Ngọc Lan

Tổng số bài gửi : 2257
Join date : 20/06/2010

Về Đầu Trang Go down

 Hội Ngộ vẫn còn... Empty Re: Hội Ngộ vẫn còn...

Bài gửi by mèo con on Tue Dec 28, 2010 2:02 am

 Hội Ngộ vẫn còn... 743335 Hội Ngộ vẫn còn... 375121
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

 Hội Ngộ vẫn còn... Empty Re: Hội Ngộ vẫn còn...

Bài gửi by H-Yen on Tue Dec 28, 2010 7:18 am

Lắng nghe..điểm danh mỏi mòn
Sao ai nỡ bỏ bên đường tên ai

 Hội Ngộ vẫn còn... 481215

H-Yen

Tổng số bài gửi : 203
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

 Hội Ngộ vẫn còn... Empty Re: Hội Ngộ vẫn còn...

Bài gửi by Ra on Tue Dec 28, 2010 1:25 pm

H- Yên chớ có khóc dai
Sao Băng ngó thấy sẽ...lai rai... cười Hội Ngộ vẫn còn... 349206

Ra

Tổng số bài gửi : 1901
Join date : 08/10/2009
Đến từ : ...nơi ấy

Về Đầu Trang Go down

 Hội Ngộ vẫn còn... Empty Re: Hội Ngộ vẫn còn...

Bài gửi by Hoa Dã Quỳ on Thu Dec 30, 2010 10:16 am

TRUNG đã viết:Tất nhiên còn sót nhiều người
Dã Quỳ chẳng hạn, vì hơi...ít vào Hội Ngộ vẫn còn... 349206

Ngày nào Quỳ cũng ghé vào
Nhưng không đăng nhập, không chào hỏi ai
Chỉ tranh thủ lướt đọc bài
Một ngày sao lại chẳng dài gấp đôi?
Hai bốn tiếng kín lịch rồi
Thêm hai bốn tiếng Quỳ ngồi làm thơ
 Hội Ngộ vẫn còn... 349206 Hội Ngộ vẫn còn... 349206 Hội Ngộ vẫn còn... 349206
Hoa Dã Quỳ
Hoa Dã Quỳ

Tổng số bài gửi : 218
Join date : 26/11/2009
Age : 42

Về Đầu Trang Go down

 Hội Ngộ vẫn còn... Empty Re: Hội Ngộ vẫn còn...

Bài gửi by bupbephale on Thu Dec 30, 2010 3:41 pm

HN còn ai nữa ta?
BB mới đến nên là ngu ngơ
 Hội Ngộ vẫn còn... 103129
bupbephale
bupbephale

Tổng số bài gửi : 780
Join date : 18/11/2010
Đến từ : Bình Dương

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết