Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

Lão Tế bịnh nặng ...

Go down

Lão Tế bịnh nặng ... Empty Lão Tế bịnh nặng ...

Bài gửi by dangphuong on Wed Jan 19, 2011 7:52 am

Nghe nói Lão Tế đang bị bịnh nặng. Có lẽ cơn bịnh đã có từ ngày đi Đồng Tháp. Lão đã cố gắng đi cho vui với bạn bè không ngờ đã khiến cho sức khỏe tệ hại hơn.
Mong Lão Tế sớm bình phục...
dp
Lão Tế bịnh nặng ... 938723
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Lão Tế bịnh nặng ... Empty Re: Lão Tế bịnh nặng ...

Bài gửi by ntd on Wed Jan 19, 2011 7:58 am

Hiện giờ Lão Tế ở nhà hay ở Bệnh Viện vậy anh? Có nghe nói bệnh thế nào không?
ntd
ntd

Tổng số bài gửi : 6797
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Lão Tế bịnh nặng ... Empty Re: Lão Tế bịnh nặng ...

Bài gửi by mèo con on Wed Jan 19, 2011 8:01 am

Cầu mong cho Lão tế mau mau bình phục, để còn nằm vùng chiến đấu. Lão Tế bịnh nặng ... 938723
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Lão Tế bịnh nặng ... Empty Re: Lão Tế bịnh nặng ...

Bài gửi by dangphuong on Wed Jan 19, 2011 8:03 am

ntd đã viết:Hiện giờ Lão Tế ở nhà hay ở Bệnh Viện vậy anh? Có nghe nói bệnh thế nào không?
Hỏi thẳng Lão đi... Mới tối qua còn hỗn hễn, sao sáng nay đã lên bài?
Chắc có gì vừa mới xảy ra ...? Cô nào vừa ghé qua chắc...
dp
Lão Tế bịnh nặng ... 451635
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Lão Tế bịnh nặng ... Empty Re: Lão Tế bịnh nặng ...

Bài gửi by bệ phóng on Wed Jan 19, 2011 8:06 am

Trời đất ơi..!! Tin vịt đó.. Lão Tế bịnh nặng ... 669943
Bệnh thì có, có sốt cao, có.... đủ thứ nhưng hổng đến nổi tệ lắm đâu, bằng chứng là còn đọc bài được mà..
Cám ơn các bạn.. Lão Tế bịnh nặng ... 508764 Lão Tế bịnh nặng ... 99480
bệ phóng
bệ phóng

Tổng số bài gửi : 1397
Join date : 27/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Lão Tế bịnh nặng ... Empty Re: Lão Tế bịnh nặng ...

Bài gửi by Song kiếm on Wed Jan 19, 2011 8:06 am

Cho NMĐ gửi lời chúc lão Tế mau khỏe nha... Mad

Song kiếm

Tổng số bài gửi : 707
Join date : 28/10/2010

Về Đầu Trang Go down

Lão Tế bịnh nặng ... Empty Re: Lão Tế bịnh nặng ...

Bài gửi by ntd on Wed Jan 19, 2011 8:12 am

Chắc là do Cụ Dp thấy HN dạo này yên ắng quá nên tung tin này để cho... vui đây mà! cười
ntd
ntd

Tổng số bài gửi : 6797
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Lão Tế bịnh nặng ... Empty Re: Lão Tế bịnh nặng ...

Bài gửi by mèo con on Wed Jan 19, 2011 8:13 am

t.TeDien đã viết:Trời đất ơi..!! Tin vịt đó.. Lão Tế bịnh nặng ... 669943
Bệnh thì có, có sốt cao, có.... đủ thứ nhưng hổng đến nổi tệ lắm đâu, bằng chứng là còn đọc bài được mà..
Cám ơn các bạn.. Lão Tế bịnh nặng ... 508764 Lão Tế bịnh nặng ... 99480

Lão Tế bịnh nặng ... 508764 Cám ơn mà cũng hà tiện nữa, con nhắm con mở Lão Tế bịnh nặng ... 98221
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Lão Tế bịnh nặng ... Empty Re: Lão Tế bịnh nặng ...

Bài gửi by bệ phóng on Wed Jan 19, 2011 8:17 am

Cám ơn NMD thăm hỏi Lão Tế bịnh nặng ... 390318
Mèo ui.. còn gỏ đúng chữ là may lắm rùi.. có gì thì sang năm tính đi há..
Hơi sốt trở lại, thôi out đây, chúc mọi người vui vẻ.. Lão Tế bịnh nặng ... 99480
bệ phóng
bệ phóng

Tổng số bài gửi : 1397
Join date : 27/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Lão Tế bịnh nặng ... Empty Re: Lão Tế bịnh nặng ...

Bài gửi by mèo con on Wed Jan 19, 2011 8:20 am

Hì hì...chọc Lão thôi, Lão hãy nghĩ ngơi cho khỏe nhé! Để có sức tết còn lì xì cho meo đó nha... Lão Tế bịnh nặng ... 349206
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Lão Tế bịnh nặng ... Empty Re: Lão Tế bịnh nặng ...

Bài gửi by bupbephale on Wed Jan 19, 2011 8:33 am

Lão Tế bệnh ah? ui..... xương wa đi....BB chúc Lão mau hết bệnh (để tết đi lì xì cho BB) nhé! Lão Tế bịnh nặng ... 99480 làm ly cho mau khỏe Lão ơi!
bupbephale
bupbephale

Tổng số bài gửi : 780
Join date : 18/11/2010
Đến từ : Bình Dương

Về Đầu Trang Go down

Lão Tế bịnh nặng ... Empty Re: Lão Tế bịnh nặng ...

Bài gửi by bancu on Wed Jan 19, 2011 8:43 am

Lão Tế bịnh nặng ... 33257 Lão Tế bịnh nặng ... 86961 Lão Tế bịnh nặng ... 432371 Lão Tế bịnh nặng ... 550105 Lão Tế bịnh nặng ... 697826 khg phải tin vịt mà là tin khũng long đó Lão Tế bịnh nặng ... 35511
bancu
bancu

Tổng số bài gửi : 283
Join date : 09/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Lão Tế bịnh nặng ... Empty Re: Lão Tế bịnh nặng ...

Bài gửi by Mây Mùa Thu on Wed Jan 19, 2011 9:02 am

dangphuong đã viết:Nghe nói Lão Tế đang bị bịnh nặng. Có lẽ cơn bịnh đã có từ ngày đi Đồng Tháp. Lão đã cố gắng đi cho vui với bạn bè không ngờ đã khiến cho sức khỏe tệ hại hơn.
Mong Lão Tế sớm bình phục...
dp
Lão Tế bịnh nặng ... 938723

Coi chừng vào vùng có nhiều muổii bị lây bệnh sốt rét đó, Lão Tế khi thấy nóng rờ thử bàn chân xem có lạnh không?
Mây Mùa Thu
Mây Mùa Thu

Tổng số bài gửi : 318
Join date : 10/11/2009
Đến từ : Bến Tre, Việt Nam

Về Đầu Trang Go down

Lão Tế bịnh nặng ... Empty Re: Lão Tế bịnh nặng ...

Bài gửi by giotsuongtim on Wed Jan 19, 2011 9:59 am

Íuạaa!!! Tụi nghịp lão fù thỉ của... Ai hem. Hy dzọng bữa ni lão bớt bịnrịn rùi...Hehehehe...Chúc lão mạnh phẽ như Hẹc-Win trọn năm 2011 ni nhoa!(wa năm 2012 thì...chúc típ sau heng)
Thân gửi lão mấy thứ nà,bảo đảm sẽ mao hết bịn
Lão Tế bịnh nặng ... 604519 Lão Tế bịnh nặng ... 46634

_________________
Lão Tế bịnh nặng ... 1060007-1
____born to die.
giotsuongtim
giotsuongtim

Tổng số bài gửi : 2612
Join date : 23/09/2009
Đến từ : ...Cõi Vô Thường!

http://giotsuongtim.wordpress.com/

Về Đầu Trang Go down

Lão Tế bịnh nặng ... Empty Re: Lão Tế bịnh nặng ...

Bài gửi by Chú Cuội on Wed Jan 19, 2011 10:48 am

Chắc hổm rày Lão Tế thiếu độ nhậu nên cảm thấy hổng phẻ phải hông Lão Tế bịnh nặng ... 375121 Nếu đúng dzậy thì đi làm vài ve cho chi tỉnh táo lại nha Lão Tế ui Lão Tế bịnh nặng ... 349206 Lão Tế bịnh nặng ... 349206

Lão Tế bịnh nặng ... 46634 Lão Tế bịnh nặng ... 604519
Chú Cuội
Chú Cuội

Tổng số bài gửi : 949
Join date : 10/10/2009
Đến từ : Cung Trăng

Về Đầu Trang Go down

Lão Tế bịnh nặng ... Empty Re: Lão Tế bịnh nặng ...

Bài gửi by phong trần on Wed Jan 19, 2011 11:31 am

t.TeDien đã viết:Trời đất ơi..!! Tin vịt đó.. Lão Tế bịnh nặng ... 669943
Bệnh thì có, có sốt cao, có.... đủ thứ nhưng hổng đến nổi tệ lắm đâu, bằng chứng là còn đọc bài được mà..
Cám ơn các bạn.. Lão Tế bịnh nặng ... 508764 Lão Tế bịnh nặng ... 99480
Hèn gì ko thấy phụ pt đối!
phong trần
phong trần

Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Lão Tế bịnh nặng ... Empty Re: Lão Tế bịnh nặng ...

Bài gửi by khuc song que on Wed Jan 19, 2011 1:48 pm

ksq cũng chúc lão Tế mau mau hết bệnh nha Lão Tế bịnh nặng ... 743335
khuc song que
khuc song que

Tổng số bài gửi : 246
Join date : 08/11/2010

Về Đầu Trang Go down

Lão Tế bịnh nặng ... Empty Re: Lão Tế bịnh nặng ...

Bài gửi by bệ phóng on Wed Jan 19, 2011 3:36 pm

Cám ơn các bạn.. Lão Tế bịnh nặng ... 99480
@MeoCon.. hihi.. đừng hù quá lão sợ rồi trốn luôn đó.. Lão Tế bịnh nặng ... 642995
@BanCu: tin tức mà Cu đưa ra thì chắc là.... khủng long rùi Lão Tế bịnh nặng ... 451635
@BB.. nghe Bí Bo nói mà xúc động đây quá chời.. hic.. sẳn ly trước mặt đó.. mần một cài đi há.. Lão Tế bịnh nặng ... 99480 (Lần sau chụp hình làm Avatar nhớ thêm cái ly "xây chừng" cho nó vừa ngụm.. Lão Tế bịnh nặng ... 349206 )
@MD.. cám ơn bạn, không đến nỗi sốt rét, nhưng sốt cao từng cơn cũng mệt thiêt đó, có lẽ sốt siêu vi thui. Lão Tế bịnh nặng ... 938723
@GST.. Lão hổng khoái Her-Win đâu, chỉ khoái làm super-man để quảng cáo sữa dành cho người gầy đó Lão Tế bịnh nặng ... 86961
@Cuội.. hổng phải thiếu độ đâu.. mà là nhậu thiếu Cuôi đó.. thiếu người để phá ấy mà.. Lão Tế bịnh nặng ... 45170
@ PhongTran ui.. chữ nghĩa nó bay tứ tung hà gom về hổng có được.. đọc cũng vui mà Lão Tế bịnh nặng ... 99480
@KSQ.. nghe đồn rằng Sông nầy là sông "cái" hổng biết có cơ hội để "nhậu" chung hông nữa.. vui nghen.. Lão Tế bịnh nặng ... 373169
bệ phóng
bệ phóng

Tổng số bài gửi : 1397
Join date : 27/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Lão Tế bịnh nặng ... Empty Re: Lão Tế bịnh nặng ...

Bài gửi by tiểuthơ on Wed Jan 19, 2011 4:01 pm

Hôm rày ngoài trời lạnh quá lão có sốt thì thấy ấm chứ sao mệt ? Laughing Vui thôi nha, túm lại là thấy cái tựa topic của bác ĐP hơi "giựt gân" nhưng thấy cái nick lão ở dưới là ổn rồi .

tiểuthơ

Tổng số bài gửi : 896
Join date : 20/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Lão Tế bịnh nặng ... Empty Re: Lão Tế bịnh nặng ...

Bài gửi by Ngọc Lan on Wed Jan 19, 2011 5:00 pm

Trời lão Tế bịnh gì mà mọi người hỏi thăm ì sèo giờ NL mới bít nè, bịnh sao dị lão cố gắng ăn nhiều cho mau khoẻ lão nhé Lão Tế bịnh nặng ... 518345
Ngọc Lan
Ngọc Lan

Tổng số bài gửi : 2257
Join date : 20/06/2010

Về Đầu Trang Go down

Lão Tế bịnh nặng ... Empty Re: Lão Tế bịnh nặng ...

Bài gửi by khuc song que on Wed Jan 19, 2011 5:20 pm

t.TeDien đã viết:
@KSQ.. nghe đồn rằng Sông nầy là sông "cái" hổng biết có cơ hội để "nhậu" chung hông nữa.. vui nghen.. Lão Tế bịnh nặng ... 373169

Hôm nào lão thấy sông "đực" thì chỉ ksq với hén Lão Tế bịnh nặng ... 349206 còn vụ Lão Tế bịnh nặng ... 45170 là vô tư lão ui, rượu bia là nước có gas, sông mừ chê nước thì cả nhà... buồn đi... Lão Tế bịnh nặng ... 642995
khuc song que
khuc song que

Tổng số bài gửi : 246
Join date : 08/11/2010

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết