Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca

Go down

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca Empty Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca

Bài gửi by TK on Fri Nov 20, 2009 11:29 am

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca Hoingo11

Anh em bốn cõi một nhà
Bắc, Nam, Âu, Mỹ, gần, xa, Tây, Tầu
Chọn nơi Hội Ngộ gặp nhau
Diễn đàn thiết lập đầu tầu Đăng Phương
Em Tina đẹp lạ thường
Fashion, đầu bếp, làm vườn, làm thơ
...


Được sửa bởi TK ngày Fri Nov 20, 2009 12:06 pm; sửa lần 1.
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca Empty Re: Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca

Bài gửi by ntd on Fri Nov 20, 2009 12:00 pm

Anh em bốn cõi một nhà
Bắc, Nam, Âu, Mỹ, gần, xa, Tây, Tầu
Chọn nơi Hội Ngộ gặp nhau
Diễn đàn thiết lập đầu tầu Đăng Phương
Em Tina đẹp lạ thường
Fashion, đầu bếp, làm vườn, làm thơ
...
TK

Giỏi Văn, Toán, cũng giỏi …cờ
Hán, Nôm, Sinh ngữ, hờ hờ…Tê Ka
In như một nhiếp ảnh gia
Jac son Le ấy tài ba vô cùng
Kia Vân Sơn hãy còn sung
Là tay “đấu hót”, anh hùng thua ai ?
...
ntd
ntd
ntd

Tổng số bài gửi : 6797
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca Empty Re: Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca

Bài gửi by Lida on Fri Nov 20, 2009 10:08 pm

nguoithichdua đã viết:Anh em bốn cõi một nhà
Bắc, Nam, Âu, Mỹ, gần, xa, Tây, Tầu
Chọn nơi Hội Ngộ gặp nhau
Diễn đàn thiết lập đầu tầu Đăng Phương
Em Tina đẹp lạ thường
Fashion, đầu bếp, làm vườn, làm thơ
...
TK

Giỏi Văn, Toán, cũng giỏi …cờ
Hán, Nôm, Sinh ngữ, hờ hờ…Tê Ka
In như một nhiếp ảnh gia
Jac son Le ấy tài ba vô cùng
Kia Vân Sơn hãy còn sung
Là tay “đấu hót”, anh hùng thua ai ?
...
ntd

Một mai hội họp tranh tài
Ngàn thơ họa đáp dài dài chẳng vơi
Ong qua bướm lại tuyệt vời
Phương xa bạn hữu một trời hoan ca
Quanh ta lỗi lạc tài ba
Rừng thơ bát ngát mặn mà đỗi trao

Lida
Lida
Lida

Tổng số bài gửi : 875
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca Empty Re: Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca

Bài gửi by dangphuong on Fri Nov 20, 2009 10:12 pm

hehehehe..Lida thì chuyên trị những loại thơ như thế này...
Cám ơn Lida nhiều nghen...vẫn không thấy sút giảm phong độ một chút nào sau những ngày dài lo lắng.
Chúc Lida luôn vui vẻ và nhiều sức khoẻ...Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 518345
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca Empty Re: Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca

Bài gửi by Lida on Fri Nov 20, 2009 10:30 pm

Cám ơn anh DP
Thật ra trong các thể thơ Lida thích nhất là lục bát vì nó có vần điệu lên xuống đọc nghe êm tai hơn. Lục bát mà không theo vần điệu đọc rất khó nghe. Cũng vì vậy đi đâu có người cũng bảo Lida là chuyên gia trị loại thơ đó hihihị. Thật ra Lida cũng rất thích làm thơ 8 chữ hoặc song thất lục bát (loại thơ này có một người cũng chuyên gia là CHẤN VŨ. Hồi xưa Lida thường họa mí him. Sau này Lida có họa với anh Nguyễn Gia Linh ở Dactrung. Hình như anh NGL có vào HN nhưng không thấy post bài.
Lida
Lida

Tổng số bài gửi : 875
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca Empty Re: Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca

Bài gửi by dangphuong on Fri Nov 20, 2009 10:51 pm

Lida đã viết:Cám ơn anh DP
Thật ra trong các thể thơ Lida thích nhất là lục bát vì nó có vần điệu lên xuống đọc nghe êm tai hơn. Lục bát mà không theo vần điệu đọc rất khó nghe. Cũng vì vậy đi đâu có người cũng bảo Lida là chuyên gia trị loại thơ đó hihihị. Thật ra Lida cũng rất thích làm thơ 8 chữ hoặc song thất lục bát (loại thơ này có một người cũng chuyên gia là CHẤN VŨ. Hồi xưa Lida thường họa mí him. Sau này Lida có họa với anh Nguyễn Gia Linh ở Dactrung. Hình như anh NGL có vào HN nhưng không thấy post bài.


Anh Nguyễn Gia Linh có post bài chứ. Trong "Thơ Mới" và "Thơ Đường Luật"..Anh đang giúp đọc lại các bài thơ xướng hoạ của anh nguoithichdua và các bạn để góp thêm ý kiến có nên ghi danh vào Guinness hay không?
Tui chưa thấy ai mà dám viết một câu truyện như Truyện Kiều bằng thơ Đường Luật như anh NGL.
Còn thơ Lục bát ..mà viết không khéo nó sẽ trở thành là "vè" hoặc có âm điệu của ca dao. Nhiếu câu lục bát của Nguyễn Bính nhiều người cứ tưởng là ca dao.
dp


Được sửa bởi dangphuong ngày Sat Nov 21, 2009 12:08 am; sửa lần 1.
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca Empty Re: Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca

Bài gửi by bệ phóng on Fri Nov 20, 2009 11:31 pm


Một mai hội họp tranh tài
Ngàn thơ họa đáp dài dài chẳng vơi
Ong qua bướm lại tuyệt vời
Phương xa bạn hữu một trời hoan ca
Quanh ta lỗi lạc tài ba
Rừng thơ bát ngát mặn mà đỗi trao

Lida

Sao khuya lấp lánh lao xao
Trăng vàng ngơ ngác ra vào chẳng yên
U minh sao lại huyên thuyên
Vén mây nhìn xuống.. "họ chuyền thơ nhau"
bệ phóng
bệ phóng

Tổng số bài gửi : 1397
Join date : 27/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca Empty Re: Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca

Bài gửi by Lida on Sat Nov 21, 2009 2:59 am

Xôn xao kẻ nhớ người đau
Yêu nhau tình chẳng nhạt màu trong tim.....

Ai xa mà chả kiếm tìm
Biết bao giờ gặp lòng thêm u hoài
Chiều buồn chiếc bóng trần ai

Dõi theo bóng nhạn lạc loài mà đau.....
Lida
Lida
Lida

Tổng số bài gửi : 875
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca Empty Re: Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca

Bài gửi by bệ phóng on Fri Dec 04, 2009 3:13 pm

Em tôi đang ở nơi nao
Giờ nầy đang đếm vì sao lạc loài..?!
Hay em nay đã ngủ rồi..?!
Im hơi lặng tiếng.. hỡi ôi.. thêm buồn
Khách vào cũng phải bồn chồn
Làm sao Hội Ngộ sớm hôm sum vầy..??
...... Hổng biết làm sao nữa..!!
bệ phóng
bệ phóng

Tổng số bài gửi : 1397
Join date : 27/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca Empty Re: Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca

Bài gửi by Tina Vu on Fri Dec 04, 2009 9:21 pm

Mộng mơ vẫn mãi hao gầy
Ngày xưa thấp thoáng đổi thay vóc ngà
Oanh buồn thôi chẳng hát ca
Phôi pha hoa cũng xót xa úa tàn
Qua rồi một chiếc đò ngang
Rẽ sông sóng vỗ thôi tan vỡ rồi
Sang ngang sầu muộn bờ môi
Trôi đi đi mãi bóng đời buồn tênh..
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca Empty Re: Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca

Bài gửi by Hoa Dã Quỳ on Fri Dec 04, 2009 11:49 pm

Ôi, chủ đề này hay quá! Tặng hoa mọi người nè Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 518345
Hoa Dã Quỳ
Hoa Dã Quỳ

Tổng số bài gửi : 218
Join date : 26/11/2009
Age : 42

Về Đầu Trang Go down

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca Empty Re: Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca

Bài gửi by TK on Sat Dec 05, 2009 12:38 am

Tina Vu đã viết:Sang ngang sầu muộn bờ môi
Trôi đi đi mãi bóng đời buồn tênh..
Ung dung đường dẫu gập ghềnh
Vinh hoa, phú quý coi khinh, xem thường
Windows chọn chốn yêu thương
Xuân sang hoa nở con đường lại vui
Yêu em, yêu nết, yêu người
Zero tay trắng trong đời vẫn yêu
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca Empty Re: Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca

Bài gửi by mèo con on Sat Dec 05, 2009 1:09 am

Bao ngày bến cũ cô liêu
Nhìn mây nhìn gió tiêu điều không gian
Mênh mang cho cánh hoa tàn
Làm sao để khỏi bàng hoàng con tim ?
Phải chăng ngày đó lặng im
Ong bay , bướm lượng chẳng tìm gặp nhau
In chi cho đậm sắc màu
U buồn ...nhìn lại, thôi nào...chia tay...!

MC
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca Empty Re: Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca

Bài gửi by dangphuong on Sat Dec 05, 2009 1:16 am

Phá đám... cho dzui chút này
mèo con ơi hỡi hỗm rày đi đâu...? Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 801564
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca Empty Re: Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca

Bài gửi by mèo con on Sat Dec 05, 2009 2:58 am

dangphuong đã viết:Phá đám... cho dzui chút này
mèo con ơi hỡi hỗm rày đi đâu...? Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 801564
dp

Hì hì...

Pác hát thì em xin chầu
Thưa rằng : Đông lạnh đêm thâu...phải bắt chuột ...mừh.. Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 374916

hihi..... Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 349206 Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 349206 Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 349206 Pác dp ...vẫn khỏe chứ ?
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca Empty Re: Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca

Bài gửi by Tina Vu on Sat Dec 05, 2009 7:46 am

A ha có hai người phá đám !!!
Lục bát chẳng chịu theo a, b, c
Bắt uống phạt vài ly rượu đi nè..
Rồi quỳ gối làm bài liên hoàn khác !!!

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 35511 Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 967752
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca Empty Re: Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca

Bài gửi by TK on Sat Dec 05, 2009 9:09 am

Tina Vu đã viết:A ha có hai người phá đám !!!
Lục bát chẳng chịu theo a, b, c
Bắt uống phạt vài ly rượu đi nè..
Rồi quỳ gối làm bài liên hoàn khác !!!

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 35511 Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 967752
Phải đấy! Đua nhau thức đến hai ba giờ sáng để phá đám giấc ngủ của người ta! Hic! Hic! Hic!
Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 801564 Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 769164
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca Empty Re: Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca

Bài gửi by Nhim on Sat Dec 05, 2009 5:42 pm

mèo con đã viết:Bao ngày bến cũ cô liêu
Nhìn mây nhìn gió tiêu điều không gian
Mênh mang cho cánh hoa tàn
Làm sao để khỏi bàng hoàng con tim ?
Phải chăng ngày đó lặng im
Ong bay , bướm lượng chẳng tìm gặp nhau
In chi cho đậm sắc màu
U buồn ...nhìn lại, thôi nào...chia tay...!

MC

Hổng phải Mèo "phá đám" đâu , Tina trách oan rồi Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 801564 ! Tại Mèo... buồn ngũ quá nên viết câu được câu mất đó thôi . Xin phép Mèo cho Nhim bổ sung cho đủ nhé ! (Mà củng mệt cho cái thể loại ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca nầy quá , làm đủ một bộ Alphabet muốn rụng lông...nhím hết trơn hết trọi Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 669943 .

(Tiếp theo TK...)

Ai sầu sông vắng chiều chiều
Bao ngày bến củ cô liêu đợi chờ
Chốn xưa ngọt lịm lời thơ
Dịu êm tiếng nhạc bây giờ còn đâu
Em về bên ấy làm dâu
Frontier (biên cương) cách trở giọt Ngâu khó tầm
Gào tung nỗi nhớ xuyên tâm
Hét lay quái ảnh đỏ bầm trời cao
In chi cho đậm sắc màu
Jilt (kẻ tình phụ) ơi trời máu đi vào cô miên
Khóe mi lệ đọng im lìm
Làm sao để khỏi con tim bàng hoàng
Mênh mang cho cánh hoa tàn
Nhìn mây nhìn gió không gian tiêu điều
Ong bay bướm lượn liêu xiêu
Phải chăng ngày đó ít nhiều lặng im
Qua rồi ngày tháng thần tiên
Rời xa mãi mãi nỗi niềm trôi sông
Sao em sớm nỡ phụ lòng
Tình tôi ngày ấy theo chồng nơi nao
U buồn nhìn lại thôi nào
Vun bao sầu nhớ cất vào tim côi
Wedding người ấy lâu rồi
Xót xa tình củ có đòi được không
Yến oanh thiếu sợi chỉ hồng
Zíc za zigzag tơ lòng rối tung .
Nhim
Nhim

Tổng số bài gửi : 111
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Tây Ninh - VN

Về Đầu Trang Go down

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca Empty Re: Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca

Bài gửi by dangphuong on Sat Dec 05, 2009 6:03 pm

Công nhận Nhim ..rất nghề trong những loại thơ cầu kỳ...
Nhứt là loại thơ chỉ bắt đầu một phụ âm duy nhứt.
Tui thì ... đầu hàng vô diều kiện.
Chúc Nhim những ngày cuối tuần thảnh thơi... Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 99480
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca Empty Re: Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca

Bài gửi by Tina Vu on Sat Dec 05, 2009 6:09 pm

Nguyên bộ Alphabet hay thiệt !
Tặng tác giả thêm mấy cái lông nhím Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 433349
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca Empty Re: Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca

Bài gửi by Nhim on Sat Dec 05, 2009 6:28 pm

dangphuong đã viết:Công nhận Nhim ..rất nghề trong những loại thơ cầu kỳ...
Nhứt là loại thơ chỉ bắt đầu một phụ âm duy nhứt.
Tui thì ... đầu hàng vô diều kiện.
Chúc Nhim những ngày cuối tuần thảnh thơi... Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 99480
dp

Chào anh Phương , cuối tuần vui nhé nào... Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 99480 nào . Thơ cầu kỳ ? hổng dám nhận đâu ! nhưng thơ ngồ ngộ... thì chịu , hì hì Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 550105 . Nhim post tặng anh bài thơ "ngồ ngộ" thưở NCM nhé :

THƠ VẦN CÁC BẠN VƯỜN MAI

Tuấn "trưởng tràng" thao thức tỉ tê ( TK , Bùi Quang Tuấn )
Mèo mê Mai múa móng mải mê ( Thạch Thảo , Mèo đá )
Điên Điển đăng đàn đời điên đảo ( Tế điên điển )
Tứ Trụ thoại thiền tâm tái tê ( Tứ trụ )
Ra rạng rỡ râu rậm rất rock ( Rafael )

Na nũng nịu nấu nướng nhất nghề ( Tina - bà bếp )
Vu Vu vẫn vậy vờ vịt vít ( Vuvu - ong bầu )
Nhim nghĩ như Nhím nom não nề . ( Nhim )

Phương phương phi phảng phất Phật phệ ( Dang Phuong )
Tâm tĩnh thi thơ thành Tâm tuệ ( Tâm tĩnh - tamtit )
Kỳ khom khom khuya khoắc khẽ khẽ khua ( Tiểu kỳ )
Chánh châm chước cho chậm chễm chuệ ( Tạ Minh Chánh )
Vân vào vườn vung viết vạn vần vui ( Trần Vân - chauquy62 )
Đào đến đây đầy đoàn đông đáo để ( Xuân Đào )
Giao gồng gánh gọt gai gốc giăng giăng ( Giao Art)
Còm cưới chồng cuối cùng củng châm chế ( Mèo còm )


23-4-2008
Nhim
Nhim

Tổng số bài gửi : 111
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Tây Ninh - VN

Về Đầu Trang Go down

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca Empty Re: Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca

Bài gửi by dangphuong on Sat Dec 05, 2009 6:36 pm

hehehe..biết ngay mà!
Có ai là đối thủ không..xin thượng đài... Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 507376
Tui xin...chạy! Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 801564
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca Empty Re: Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca

Bài gửi by Nhim on Sat Dec 05, 2009 6:37 pm

Tina Vu đã viết:Nguyên bộ Alphabet hay thiệt !
Tặng tác giả thêm mấy cái lông nhím Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 433349


Cảm ơn chị , Nhim chỉ xin nhận một cái tượng trưng thôi , còn bao nhiêu xin gửi lại chị , mấy cái lông nhím nầy có ích lắm đó Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 508764 .
Nhim
Nhim

Tổng số bài gửi : 111
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Tây Ninh - VN

Về Đầu Trang Go down

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca Empty Re: Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca

Bài gửi by bệ phóng on Sat Dec 05, 2009 11:26 pm

Tina Vu đã viết:Nguyên bộ Alphabet hay thiệt !
Tặng tác giả thêm mấy cái lông nhím Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 433349
Truyện xưa kể rằng:
Khi Trạng Lợn đi sứ sang Tàu, vị quan trấn thủ biên cương mời Trạng lưu bút, ngầu hứng nên Trạng Lợn nhà ta vẽ liền thòng lọng bắt heo (ai hiểu sao thì hiểu). Quan trấn thủ suy nghĩ đến chết mà vẫn không hiểu tâm ý của Trạng Lợn.
Bao nhiêu năm sau, Trạng Bùng lại đi sứ ngang qua ải biên cương, vị quan trấn ải hết lời nài nỉ xin Trạng Bùng (Phùng Khắc Khoan) giải cho chữ đố, để hoàn thành tâm nguyện ông cha (chắc là chết hổng có nhắm mắt).
Trạng Bùng trân trọng quỳ xuống lạy rồi từ tốn trả lời là nét bút tiền nhân nên Ông phải tôn kính, và giải thích đó là chữ "Phong Nguyệt vô biên", quan trấn ải (đời con cháu) hết lời ca ngợi và kính trọng vì đúng là chỉ có Trạng Việt mới hiểu tấm lóng Trạng Việt..
Lão rách nầy thấy bài của Nhím không chỉ trọn vần a,b,c mà còn đắp và bổ khuyết cho bài thơ của Mèo con, đó mới là tuyệt hảo
Mèo con đâu rồi..?? ra đây mà tặng nụ hôn thắm thiết cho người hiểu ý mình đi chớ..
Riêng lão rách nầy tặng cho mấy cái găng tay để.. nhổ lông nhím... Smile Smile
bệ phóng
bệ phóng

Tổng số bài gửi : 1397
Join date : 27/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca Empty Re: Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca

Bài gửi by mèo con on Sun Dec 06, 2009 12:47 am

Hic...Hic...Cám ơn Nhim... Lão thật tài tình Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 227433 ....nhưng mừh ...mọi người cứ nhìn vào bàn phím của mình xem .... Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 349206
...hehe....Mèo chọt thật mà...tại mèo buồn ngủ chứ không ..mèo còn chọt cho các chữ cái chạy vòng tròn xung quanh theo các ký tự ( ABC ) trên bàn phím ( keyboard) nữa kìa ...hehe... Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 35511
....Thơm Lão Nhim một cí nì Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 528840
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca Empty Re: Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca

Bài gửi by Nhim on Sun Dec 06, 2009 10:46 am

mèo con đã viết:Hic...Hic...Cám ơn Nhim... Lão thật tài tình Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 227433 ....nhưng mừh ...mọi người cứ nhìn vào bàn phím của mình xem .... Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 349206
...hehe....Mèo chọt thật mà...tại mèo buồn ngủ chứ không ..mèo còn chọt cho các chữ cái chạy vòng tròn xung quanh theo các ký tự ( ABC ) trên bàn phím ( keyboard) nữa kìa ...hehe... Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 35511
....Thơm Lão Nhim một cí nì Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 528840

Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 3383 Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 3383 Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 3383 ............. Hội Ngộ ABC Lục Bát Liên Hoàn Ca 3383
Nhim
Nhim

Tổng số bài gửi : 111
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Tây Ninh - VN

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết