Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

TRẺ DẠI...

Go down

TRẺ DẠI... Empty TRẺ DẠI...

Bài gửi by Ra on Sat Nov 21, 2009 6:54 pm

Trẻ dại...

khi còn bé, ai mờ không nghịch dại
chơi những trò vừa... ác lại vừa ...khờ
tui cũng thế, mỗi lần khi nhớ lại
bất giác cười, ôi vụng dại tuổi thơ...

thuở còn bé, tui thích mần... bác sĩ
cầm xiranh khoái chí ...tưởng tượng rằng
giá có bệnh nhân nào cho ta... chích nhỉ?
nhưng mờ tui chỉ bắt được...thằn lằn!

rồi bơm nước, chích thằn lằn ( tội nghịp )
con nào bụng cũng to như bị...sình
chịu hổng nổi, chúng bèn...lăn ra chết
khoái chí tui cười, hai răng sún...rung rinh!TRẺ DẠI... Cutesmiley45

Ra

Tổng số bài gửi : 1901
Join date : 08/10/2009
Đến từ : ...nơi ấy

Về Đầu Trang Go down

TRẺ DẠI... Empty Re: TRẺ DẠI...

Bài gửi by dangphuong on Sat Nov 21, 2009 7:29 pm

Đúng là tuổi trẻ thường chơi nghịch
Và có chút chút tội ác đi theo
Không ở dưới đất mà chỉ khoái leo trèo...
Ôi bản tính... có lẽ người đời ai cũng vậy...!!!
dp
TRẺ DẠI... 375121
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

TRẺ DẠI... Empty Re: TRẺ DẠI...

Bài gửi by giotsuongtim on Sat Nov 21, 2009 7:38 pm

TUỔI THƠ....
Còn tui thì hỏng dám nghịch dại
Bị dzì tui thương vật yêu người
Tuổi thơ tui chỉ thích mê chơi
Búp bê,thả diều ngoài bãi biển...

Búp bê tui nhiều hông đếm xuể
Đứa nhớn đứa bé,trai cùng gái
Đứa lên dây cót khóc bài hải...
Đứa bò ngang dọc đến khôi hài

Tui thường làm má của xấp nhỏ
Lo ăn lo uống lo ru ngủ
Có khi nghe bạn bè rê rủ
Chơi trò...ác sĩ với tụi nó

Nhỏ bạn thì phái làm bác sĩ
Còn tui ẵm búp bê đến khám
Búp bê tui ốm đau dzữ lắm
Xiranh bơm nước chích một mạch...

Cái trò thấy dzị mà tui phái
Tại khi chích thuốc,búp bê...ái
Tong tong nước chảy xuống thành dòng
Thay tả thay quần ẵm đi rong...

Còn nhớ cái mông con búp bê
Cái bà ác sĩ chích ác ghê
Nát tan cái mông nhựa chúng nó
Trăm ngàn mũi kim đau ra trò...

Bây giờ nhớ lại thưở tinh nghịch
Thấy thương yêu mãi thời cổ tích
Tuổi nhỏ thơ ngây và bé dại
Mới đó...ngày nào...giờ sắp...die!
TRẺ DẠI... 33257

_________________
TRẺ DẠI... 1060007-1
____born to die.
giotsuongtim
giotsuongtim

Tổng số bài gửi : 2612
Join date : 23/09/2009
Đến từ : ...Cõi Vô Thường!

http://giotsuongtim.wordpress.com/

Về Đầu Trang Go down

TRẺ DẠI... Empty Re: TRẺ DẠI...

Bài gửi by dangphuong on Sat Nov 21, 2009 8:13 pm

Tui thường làm má của xấp nhỏ
Thì chắc là cũng làm vợ của người ta
Thử nói nghe..người ấy như thế nào..?
Để tui cũng mơ mộng...được kề bên đôi phút... TRẺ DẠI... 938723
dp
TRẺ DẠI... 35511
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

TRẺ DẠI... Empty Re: TRẺ DẠI...

Bài gửi by giotsuongtim on Sat Nov 21, 2009 8:47 pm

dangphuong đã viết:Tui thường làm má của xấp nhỏ
Thì chắc là cũng làm vợ của người ta
Thử nói nghe..người ấy như thế nào..?
Để tui cũng mơ mộng...được kề bên đôi phút... TRẺ DẠI... 938723
dp
TRẺ DẠI... 35511
TRẺ DẠI... 359862 Mún kề bên đôi phút-thì đây: TRẺ DẠI... 254417 Dzừa lòng chưa...!!! TRẺ DẠI... 432371

_________________
TRẺ DẠI... 1060007-1
____born to die.
giotsuongtim
giotsuongtim

Tổng số bài gửi : 2612
Join date : 23/09/2009
Đến từ : ...Cõi Vô Thường!

http://giotsuongtim.wordpress.com/

Về Đầu Trang Go down

TRẺ DẠI... Empty Re: TRẺ DẠI...

Bài gửi by boongboong on Sun Nov 22, 2009 12:18 am

trẻ dại đã đành ...
kẹt cái là ...

già vẫn còn dại ! TRẺ DẠI... 349206
boongboong
boongboong

Tổng số bài gửi : 698
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

TRẺ DẠI... Empty Re: TRẺ DẠI...

Bài gửi by ThachThao on Sun Nov 22, 2009 6:03 am

boongboong đã viết:trẻ dại đã đành ... kẹt cái là ...
già vẫn còn dại ! TRẺ DẠI... 349206
Không những còn dại mà... Càng già càng dại. TRẺ DẠI... 349206 TRẺ DẠI... 374916
(Nói vậy chứ hổng phải vậy nha)
ThachThao
ThachThao

Tổng số bài gửi : 2131
Join date : 14/09/2009
Age : 55
Đến từ : TP HCM

Về Đầu Trang Go down

TRẺ DẠI... Empty Re: TRẺ DẠI...

Bài gửi by boongboong on Sun Nov 22, 2009 6:33 am

ThachThao đã viết:Không những còn dại mà... Càng già càng dại. TRẺ DẠI... 349206
hình như đây là bệnh ... truyền nhiễm, và ..
nam giới thì dễ bị lây hơn TRẺ DẠI... 349206
boongboong
boongboong

Tổng số bài gửi : 698
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

TRẺ DẠI... Empty Re: TRẺ DẠI...

Bài gửi by Tina Vu on Sun Nov 22, 2009 4:34 pm

boongboong đã viết:
ThachThao đã viết:Không những còn dại mà... Càng già càng dại. TRẺ DẠI... 349206
hình như đây là bệnh ... truyền nhiễm, và ..
nam giới thì dễ bị lây hơn TRẺ DẠI... 349206

No, bệnh này bà già ông lão gì cũng bị lây tuốt TRẺ DẠI... 374916

Những thơ ngây ngày xưa thời trẻ dại
Làm ta cười như một thoáng hồn nhiên
Tất cả xua tan..khoả lấp ưu phiền
Nhưng không thể chôn sâu nhiều mất mát

Bao dại khờ, bao nổi trôi tan nát
Theo tháng ngày ta chẳng lớn khôn thêm
Ta vẫn ngu ngơ và vẫn đảo điên
Chốn u mê này..còn lầm lũi bước..

TRẺ DẠI... 3383
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

TRẺ DẠI... Empty Re: TRẺ DẠI...

Bài gửi by Ra on Sun Nov 22, 2009 4:49 pm

hôm xưa ấy nghĩ rằng...ta đã lớn
sẽ giã từ thời niên thiếu dại khờ
đâu biết đời quay ta như...chong chóng
nên lúc nào ta cũng thấy...lơ ngơ!

TRẺ DẠI... Cutesmiley18

Ra

Tổng số bài gửi : 1901
Join date : 08/10/2009
Đến từ : ...nơi ấy

Về Đầu Trang Go down

TRẺ DẠI... Empty Re: TRẺ DẠI...

Bài gửi by giotsuongtim on Sun Nov 22, 2009 7:42 pm

boongboong đã viết:trẻ dại đã đành ...
kẹt cái là ...

già vẫn còn dại ! TRẺ DẠI... 349206
boong àh,có nghe câu:"một già một trẻ như nhau "rùi chưa dzợi??? TRẺ DẠI... 349206

_________________
TRẺ DẠI... 1060007-1
____born to die.
giotsuongtim
giotsuongtim

Tổng số bài gửi : 2612
Join date : 23/09/2009
Đến từ : ...Cõi Vô Thường!

http://giotsuongtim.wordpress.com/

Về Đầu Trang Go down

TRẺ DẠI... Empty Re: TRẺ DẠI...

Bài gửi by boongboong on Mon Nov 23, 2009 9:42 pm

dạ chưa chị, nhưng em có nghe câu : " đi hỏi già về nhà hỏi trẻ"
ắt cũng có nguyên do TRẺ DẠI... 349206
boongboong
boongboong

Tổng số bài gửi : 698
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

TRẺ DẠI... Empty Re: TRẺ DẠI...

Bài gửi by TK on Mon Nov 23, 2009 11:56 pm

Jason Le đã viết:Trẻ dại...

khi còn bé, ai mờ không nghịch dại
chơi những trò vừa... ác lại vừa ...khờ
tui cũng thế, mỗi lần khi nhớ lại
bất giác cười, ôi vụng dại tuổi thơ...

TRẺ DẠI... Cutesmiley45
Khi còn bé, ai mà không nghịch dại
Riêng mình tôi khi bé lại nghịch khôn
Cứ càng lớn lại càng ngu trông thấy
Đến giờ ngu hết cỡ, chẳng ai hơn!
TRẺ DẠI... 801564
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

TRẺ DẠI... Empty Re: TRẺ DẠI...

Bài gửi by CoMay on Tue Nov 24, 2009 3:29 am

Jason Le đã viết:Trẻ dại...

khi còn bé, ai mờ không nghịch dại
chơi những trò vừa... ác lại vừa ...khờ
tui cũng thế, mỗi lần khi nhớ lại
bất giác cười, ôi vụng dại tuổi thơ...

thuở còn bé, tui thích mần... bác sĩ
cầm xiranh khoái chí ...tưởng tượng rằng
giá có bệnh nhân nào cho ta... chích nhỉ?
nhưng mờ tui chỉ bắt được...thằn lằn!

rồi bơm nước, chích thằn lằn ( tội nghịp )
con nào bụng cũng to như bị...sình
chịu hổng nổi, chúng bèn...lăn ra chết
khoái chí tui cười, hai răng sún...rung rinh!TRẺ DẠI... Cutesmiley45
..hihi ....đúng là tuổi thơ ....thật nghịch ngợm ....Cm thì chỉ chơi những trò chơi con gái như nhảy dây ...đa' kiện , đa' cỏng ,choi U , bán hàng , trốn tìm .... ước gì giờ được chơi lại vài trò đó ....chéc sẽ dzui lém ... TRẺ DẠI... 374916 cm
CoMay
CoMay

Tổng số bài gửi : 1316
Join date : 14/09/2009
Đến từ : Đất Mẹ

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết