Marcus Rashford là tương lai của Manchester United.