HLV Simeone sẽ phải tìm ra phương án khắc chế Messi một cách triệt để.