Scholes nhận định về khả năng Man United mất hàng loạt trụ cột.