cámơn  sự hưởng ứng của 2 bạn LHX&DP.Hai bài hoạ đều chỉnh&hay Crying or Very sad ,nhất là tìm được chữ<như>(giá..,chân..,giống..,y.. vân vân... mà tôi chậm nghĩ ra.Cho nên NMTT chưa thể coi là chỉnh dù chữ Như có cái đặc biệt là nhắc đến lời than của Tố Như tiên sinh(khóc,nhớ) đối chiếu với Yên Đổ(thương),làm thế hệ sau 2 cụ phải mủi lòng.    TB-Dần dà,tôi khám phá hoingo có cả một kho tàng thơ ĐL/TNBC được khai hoa từ chục năm trước,rồi lim dim ngủ đến hồi gần đây dụi mắt tỉnh thức.Thật là điều đáng vui mừng cho kẻ<hậu sinh> (=mới nhập hoingo 2016, đang chập chững học hỏi về thơ ĐL)..Vậy mời hoingo Trà